Meidän urheilu -kehitysprosessin ensimmäinen vuosi pakettiin webinaarissa

16.12.2022

Meidän urheilun ensimmäinen hankevuosi lähestyy päätöstään. Eilen 15.12. järjestetyssä webinaarissa vedettiin yhteen kehitysprosessin määrittelyvaihetta sekä keskusteltiin mm. hyvästä valmennuksesta ja ihmislähtöisyydestä valmennuksessa. Lopuksi suunnattiin katsetta jo hieman eteenpäin kohti vuoden 2023 toimenpiteitä.

Vasemmalta oikealle: Panu Autio, Antti Paananen, Riikka Smolander-Slotte, Petter Kukkonen ja Henna Tanhuanpää. Kuva: Anna Vlasoff / Suomen Valmentajat

Webinaarin juonsi Riikka Smolander-Slotte, kun taas keskustelemassa olivat Meidän urheilun hankevastaavan Henna Tanhuanpään lisäksi Olympiakomitean urheiluakatemiaohjelman johtaja Antti Paananen, jalkapallon pelaajayhdistyksen toiminnanjohtaja Panu Autio ja valmentaja-kirjailija Petter Kukkonen.

Webinaarin aluksi hankevastaava Henna Tanhuanpää kuvasi Meidän urheilu -kehitysprosessin kulunutta vuotta ja valittuja toimintatapoja. Yksi oleellinen elementti on ollut vuorovaikutteisuus eri osapuolten välillä. Hyvää valmennusta ja valmennuskulttuuria ei ole haluttu lähteä määrittelemään ja julistamaan ylhäältä päin, vaan yhdessä toimijoiden ja kentän kanssa keskustellen ja kuunnellen on pyritty hahmottamaan olennaiset tekijät, joita kehitysprosessin puitteissa vedetään yhteen ja lähdetään edistämään.

Urheilijalähtöinen ja vastuullinen valmennus arvovalintana

Vuoden aikana pidettyjen työpajojen osallistujat ovat saaneet määritellä sanoja, joilla he kuvailisivat hyvää valmennusta. Eniten mainintoja saaneet sanat ovat olleet innostavaa, vuorovaikutteista, kannustavaa, urheilijalähtöistä ja kehittävää. Antti Paananen muistutti myös webinaarin kuulijoita siitä, että valmentajan ei pidä ottaa liikaa painetta itselleen. Tärkeintä on ymmärtää, että valmennus on aina urheilijan auttamista.

Suomalaisen urheilukulttuurin vahvuuksina työpajoihin osallistuneet ovat nostaneet esille yhteistyön ja yhteisöllisyyden, ammattimaisuuden sekä sen, että urheilu kuuluu ja on avointa kaikille. Haasteina nähdään edelleen liiallinen valmentajakeskeisyys sekä vastuullisten toimintatapojen toteuttaminen. On myös tarpeen pitää kiinni osaamisen kehittämisestä erityisesti siinä, miten voitaisiin jatkossa toimia entistä paremmin urheilija- ja ihmislähtöisesti sekä vastuullisesti.

Tällainen toimintatapa on ensisijaisesti arvovalinta, joka näyttäytyy kestävänä myös urheilun ulkopuolelle ja koko yhteiskunnalle. Pehmeillä arvoilla, ihmislähtöisesti tapahtuva valmentautuminen ei myöskään poissulje sitä, etteikö huipulle tähdätessä voitaisi harjoitella kovaa ja hakea myös äärirajoja. Se on kuitenkin mahdollista toteuttaa vastuullisesti ja turvallisesti niin, että valmentaja on urheilijan tukena ja apuna.

Urheilijan oman motivaation sytyttäminen oleellista

Petter Kukkonen kuvasi webinaarissa omaa valmennusfilosofiaansa ja sen kehittymistä vuosien varrella. Oleellisena asiana menestykseen tähtäävässä valmennuksessa hän painotti urheilijan oman, sisäisen palon löytymistä urheiluun ja kehittymiseen. Tähän liittyy oman lajin ja sen vaatimustason ymmärrys sekä urheilijan henkinen kasvu.

Panu Autio puhui webinaarissa valmennuskulttuurin ja sen muutoksen ymmärtämisestä joukkueurheilun näkökulmasta. Tietynlainen ”joukkue edellä” -ajattelu on ollut aiemmin
vahvaa, ja siksi jotkut ovat saattaneet ymmärtää myös väärin puheen yksilökeskeisestä valmennuksesta. Joukkuelajeissa joukkueen sisäisen vuorovaikutuksen valmentaminen on tärkeää, ja kun vuorovaikutus toimii hyvin, niin joukkue on enemmän kuin yksilöidensä summa.

Webinaarin lopuksi suunnattiin jo katseita tulevaan vuoteen ja Meidän urheilu -kehitysprosessin jatkotoimenpiteisiin. Tavoitteena on päästä vaikuttamaan eri toimintaympäristöihin ja -tasoihin joissa valmennus- ja ohjaustyötä käytännössä tehdään ja tarjoamaan toimijoille työkaluja oman toiminnan kehittämiseen. Lisäksi tullaan vaikuttamaan osaamisen kehittämisen kokonaisuuksiin, ja osallistamaan myös urheilijoita prosessiin. Toiveena on myös, että eri toimijat osallistuvat aktiivisesti keskusteluun ja tuovat esille myös jo hyväksi havaittuja toimintamalleja ja ajatuksia rohkeasti esimerkiksi sosiaalisen median kanavien kautta.

Lisätietoja: 
www.meidanurheilu.fi