Miksi vuorovaikutusosaaminen on tärkeää urheiluvalmennuksessa?

30.1.2023

Vuorovaikutusosaaminen on tärkeää urheiluvalmennuksessa, koska se auttaa valmentajia luomaan positiivisen harjoitteluympäristön ja vahvistamaan suhteita heidän valmennettaviinsa. Hyvä vuorovaikutus valmentajan ja valmennettavan välillä voi lisätä valmennettavan motivaatiota, parantaa harjoittelun tehokkuutta ja edistää valmennettavan kehittymistä urheilijana.

Vuorovaikutusosaamisella valmentaja pystyy kuuntelemaan ja ymmärtämään valmennettaviaan, ja tukemaan heidän tarpeitaan ja tavoitteitaan. Valmentaja voi käyttää positiivista palautetta rohkaistakseen valmennettavia ja vahvistaa heidän menestymistään. Hyvä vuorovaikutus auttaa valmentajaa luomaan läheisemmän suhteen valmennettaviinsa ja parantamaan heidän motivaatiotaan harjoitella.

Miten kehittää vuorovaikutusosaamista urheiluvalmennuksessa?

Vuorovaikutusosaamista voi kehittää urheiluvalmennuksessa seuraavilla tavoilla:

  1. Harjoittele kuuntelemista: Valmentajan on harjoiteltava kuuntelemista ja ymmärtämistä, jotta he voivat ymmärtää valmennettavien tarpeet ja tavoitteet. Tämä auttaa valmentajaa antamaan valmennettavalle tarpeellista tukea ja rohkaisua.
  2. Käytä positiivista palautetta: Valmentajan on käytettävä positiivista palautetta rohkaistakseen valmennettavia ja vahvistaa heidän menestymistään. Positiivinen palaute auttaa valmennettavia saavuttamaan tavoitteensa ja lisäämään motivaatiotaan.
  3. Harjoittele empatiaa: Valmentajan on harjoiteltava samaistumista valmennettaviin ja ymmärtämistä heidän tunteistaan. Tämä auttaa valmentajaa luomaan läheisemmän suhteen valmennettaviinsa ja parantamaan heidän motivaatiotaan harjoitella.
  4. Kehitä selkeää ja täsmällistä ilmaisua: Valmentajan on kehitettävä selkeää ja täsmällistä ilmaisua, jotta he voivat selkeyttää harjoitteluohjelmia ja antaa valmennettavalle tarpeellista tukea.
  5. Harjoittele tilanteenmukaista vuorovaikutusta: Valmentajan on harjoiteltava tilanteenmukaista vuorovaikutusta erilaisissa harjoitus- ja kilpailutilanteissa, jotta he voivat reagoida tarpeellisesti valmennettavien tarpeisiin.
  6. Huomioi valmennettavien kulttuuriset taustat ja erilaisuudet.
  7. Pidä valmennuskeskustelut ja käytä erilaisia vuorovaikutustyylejä.
  8. Käytä rooleja ja harjoituksia vuorovaikutustaitojen harjoitteluun.

Mihin urheiluvalmentajaa enää tarvitaan, jos tekoäly korvaa valmentajan?

Urheiluvalmentajaa tarvitaan edelleen, vaikka tekoälykin auttaa valmentajaa tekemään tiettyjä tehtäviä tehokkaammin. Tekoäly ei kuitenkaan pysty korvaamaan ihmisen taitoa ja kykyä luoda henkilökohtaista suhdetta urheilijan kanssa, tarjota henkilökohtaista tukea ja motivaatiota, sekä kommunikoida tietoa urheilijalle tekoälyn tuottamista tiedoista harjoituksen suunnittelun tueksi. Valmentajan rooli on myös tärkeä korjaamaan tai täydentämään tekoälyn tekemiä virheitä tai epätarkkuuksia.

Valmentajan osaamistarpeet

Mitä tästä sanot? Yllä oleva teksti on kokonaisuudessaan otsikkoa ja väliotsikkoa lukuun ottamatta tekoälyn kirjoittamaa. Laittaa ajattelemaan, eikö? Muun muassa Yle on viime aikoina uutisoinut tekoälyn vaikutuksesta korkeakouluopintoihin (https://yle.fi/uutiset/18-215158). Omien YAMK-opintojeni yhteydessä olen myös päässyt osallistumaan keskusteluihin tulevaisuuden valmentajan roolista. Mikä paikka valmentajalla enää on valmennussuhteessa, kun ”tekoäly vie meidän työpaikat”? 

Ehkä osaavien valmentajien työpaikat eivät kuitenkaan ole vaarassa. Tekoäly pystyy varmaan tulevaisuudessa tekemään paljon valmentajan rutiinitehtäviä. En myöskään olisi yllättänyt, jos se kykenisi suorittamaan joitain valmennusprosessin tehtäviä täysin itsenäisesti, tehden ehkä jopa laadukkaampaa jälkeä kuin ihminen.

Mutta, ”vie meidän työpaikat”?  C’mon! Voisiko tekoälyn kehittyminen nimenomaan luoda valmentajille tilaa siihen missä ihminen lähtökohtaisesti on konetta parempi – inhimilliseen kohtaamiseen. Totta, tieto ei välttämättä enää olekaan se asia, joka erottaa ihmisen koneesta. Yllä olevaa tekstiä lukiessaan jokainen voi pohtia, onko näiden asioiden tietäminen riittävää vai onko niiden käytäntöön soveltaminen kuitenkin se asia, jossa (ainakin vielä toistaiseksi) ihminen eroaa koneesta?

Inhimillisiin kohtaamisiin!

Ökö Heikkala
 

Ökö Heikkala on Lapin AMKin liikunnanohjaajakoulutuksen opettaja sekä asiantuntija ja Suomen Hiihdonopettajat ry:n koulutusvastaava. Työn ja alppihiihdon lisäksi Ökö käyttää tällä hetkellä merkittävän osan ajastaan Haaga-Helian valmennuksen YAMK-opintojen parissa ja pohtii kuinka liikunta-alan osaamisen kehittymistä voisi tukea eri organisaatioissa. Toistaiseksi tekoäly ei ole korvannut Ökön tehtäviä.