Motorinen monipuolisuus: Luova voima urheilijan taustalla

2.5.2024

”Motorinen monipuolisuus on kuin talon kivijalka jonka tulee olla riittävän vahva, että talo voisi pysyä pystyssä ja jotta sen päälle voitaisiin rakentaa lisää kerroksia."

Kuva: Joonas Finer

Kisakallion Urheiluopistolla osaamisen kehittämisen kokonaisuuden ydinosaamista on liikuntataitojen kehittämien. Erityisesti lasten ja nuorten motoristen taitojen kehittämiseen ja niiden hyödyntämiseen liikkumisessa ja urheilussa on keskitytty jo pitkään.

Motoristen taitojen harjoittelulla ja kehittämisellä voidaan fyysisen aktiivisuuden ja liikunnallisen elämäntavan lisäksi vaikuttaa myös muihin kehityksen osa-alueisiin, sillä motorinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ovat toisiinsa yhteydessä.

Kisakalliossa urheilijan kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämisessä on otettu käyttöön motorinen monipuolisuus läpileikkaavaksi teemaksi sekä valmentaja- ja ohjaajakoulutuksiin että urheilijoiden fyysisen suorituskyvyn kehittämiseen.

Motorinen monipuolisuus liittyy ihmisten motoristen taitojen ja kykyjen kehitykseen. Se kuvaa kykyä suorittaa erilaisia motorisia tehtäviä tai liikkeitä tehokkaasti ja taitavasti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Motorinen monipuolisuus koostuu taidoista, kyvyistä sekä fyysisistä moninaisuuksista. Ominaisuus mahdollistaa kehon monipuolisen liikkumisen ja toiminnan erilaisissa tilanteissa vaatien hyvän yhteistyön hermoston, lihasten ja aistien välillä.

Pohja motoriselle monipuolisuudelle kehitetään lapsuusvaiheessa ja sen kehittäminen jatkuu läpi elämän. Sen kehittäminen mm. kehonhallintaa parantamalla kehittää suorituskykyä, vähentää loukkaantumisriskiä ja edistää kehon kokonaisvaltaista toimintakykyä.

Motorisesti monipuolinen keho toimii luovasti tilanteen vaatimusten mukaan ja kestää paremmin myös harjoitukseen liittyvää kuormitusta.

Juttu on tiivistelmä Valmentaja-lehdessä 2-2024 julkaistusta artikkelista. Kirjoittaja Pauliina Vastamäki toimii Kisakallion Urheiluopistossa liikuntataitojen ja osaamisen kehittämisen asiantuntijana.

Päälähde: Kalaja & Kalaja. 2002. Kehonhallinta – Liikuntataitojen oppiminen ja harjoittelu