Ohjeistus häirinnän ehkäisemiseksi

4.5.2021

Mitä seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä on ja miten se ilmenee? Miten häirintää urheilussa voisi ehkäistä, entä miten siihen tulisi puuttua? Suomen Valmentajat on koonnut valmentajille ohjeistuksen, joka ohjaa askel askeleelta tutustumaan häirintään ilmiönä ja antaa eväitä oman valmennustoiminnan kehittämiseen siten, että urheilu toimii turvallisena toimintaympäristönä kaikille.

Kuva: Hugo Jehanne/Unsplash

Suomen Valmentajat on viestinyt aktiivisesti hyvästä valmennuksesta ja siinä yhteydessä myös epäasiallisen käytöksen kitkemisestä. Seksuaalinen ja sukupuoleen perustuva häirintä ja väkivalta ei kuulu hyvään valmennukseen. Valmentajajärjestöt ja valmentajat urheilussa toimivana joukkona eivät hyväksy seksuaalista tai sukupuoleen perustuvaa häirintää tai väkivaltaa urheilussa.

Suomen Valmentajat toimivat urheiluyhteisön sisällä aktiivisena tiedonvälittäjänä. Yhdistys suosittaa, että valmentajat omalta osalta välittävät tietoa urheilijoille ja muille urheilutoimijoille tarjolla olevista työkaluista.

Suomen Valmentajien tekemä Ohjeistus valmentajille urheilussa tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseksi auttaa valmentajia löytämään tietolähteet ja perehtymään aiheeseen.