Pesäpallovalmentajat-yhteisö panostaa koulutukseen ja vastuullisuuteen

3.7.2024

Pesäpallovalmentajat-yhteisö perustettiin vuonna 2010 yhdistämään pesäpallon valmentajina ja pelinjohtajina toimivat sekä kaikki pesäpallovalmentamisesta kiinnostuneet henkilöt.

Kuva: Antti Haapasalo

Valmentajayhteisön toimiminen yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa tarjoaa jäsenille laajempia mahdollisuuksia kuin mihin yhteisö yksinään pystyisi.

- Koen, että kuulumalla Pesäpallovalmentajatyhteisöön kuuluu kaikkien valmentajien yhteisöön mahdollisuuksineen ja etuineen. Tietyt teemat valmentamisessa ovat yleispäteviä joka lajissa, Suomen Pesäpalloliiton koulutuspäällikkö Perttu Hautala toteaa.

Yhteisön tavoitteena on sen perustamisesta saakka ollut valmentamisen, pelinjohtamisen, ohjaamisen sekä opettamisen edistäminen ja kehittäminen. Tavoitteiden eteen on tehty kovasti töitä ja vuoden 2023 aikana valmentajia koulutettiinkin ennätysmäärä.

Pesäpallovalmentajat on viime vuosien aikana pyrkinyt tuomaan toimintaansa sekä koulutuksiinsa entistä enemmän vastuullisuusteemoja, mikä on näkynyt konkreettisina toimina muun muassa koulutuspolulla. Valmentajakoulutuksissa on hyödynnetty valmiita kursseja, mutta luotu myös uutta.

- Vastuullinen valmentaja verkkokurssin on suorittanut kahden vuoden aikana n. 800 valmentajaa. Nuori mieli urheilussa- ja Et ole yksin -kurssit tulivat viime syksynä osaksi valmentajakoulutusta, ja niissä on tällä hetkellä yhteensä yli 400 suoritusmerkintää. Lisäksi rakensimme viime talvena pesäpallolle oman vastuullisuusohjelman, jonka voi suorittaa myös verkkokurssina. Sen on suorittanut kesäkuun 2024 loppuun mennessä yli 1100 pesäpalloihmistä, Hautala iloitsee.

Viime vuonna käynnistyi myös 13 valmentajan voimin ensimmäinen pesäpallon oma valmennuksen osaamisalan koulutus, josta kokemukset ovat olleet erinomaisia.

- Lajikohtaisen VATkoulutuksen hyvä puoli on se, että pääsemme siellä soveltamaan tutkinnon yleisiä perusteita juuri pesäpalloon. Lähijaksoilla tärkeää on myös uusien verkostojen luominen sekä iltakeskustelut, jotka ovat aina lähestulkoon koulutusten parasta antia. On koulutuksen toteutustapa lajikohtainen VAT, monilajinen VAT tai jotain näiden väliltä, pääasia on, että saamme koulutettuja ja eteenpäin pyrkiviä ammattivalmentajia lajiimme, Hautala kertoo.

Valmentajien yhteisöllisyyttä on kehitetty myös sosiaalisen median avulla. Pesäpallovalmentajien keskustelufoorumiin kuuluu Facebookissa yli 1500 jäsentä.

- Keskustelu foorumilla on teemoiltaan laajaa. Sinne on esimerkiksi linkitetty blogikirjoituksia, informoitu oman ja muiden lajien koulutuksellisista tai urheilijaksi kasvamiseen liittyvistä tapahtumista, liitetty treenivideoita ja ideoita sekä avattu keskusteluja lasten ja nuorten valmentamiseen liittyvistä teemoista. Ryhmä on helppo, halpa ja paljon pesäpalloihmisiä tavoittava tapa toimia ja viestiä, Hautala kuvailee.

Valmennuksen ja koulutuksen kehitysryhmä pyrkii viemään valmentajayhteisön toimintaa jatkossakin aktiivisesti eteenpäin. Pesäpallovalmennuksen asiantuntijoiden lisäksi ryhmään kuuluvat myös Olympiakomitean huippu-urheiluvastaava Tommi Pärmäkoski sekä Jyväskylän Urheiluakatemian urheiluakatemiajohtaja Aki Karjalainen, jotka tuovat tervetulleita kokemuksia ja näkemyksiä lajin ulkopuolelta.

- Jos ryhmässä olisi ihmisiä pelkästään pesäpalloyhteisöstä, olisi monta kyseenalaistusta ja toimintamallien tarkastelua jäänyt tekemättä. Suosittelenkin myös muille lajeille lämpimästi verkostojen laajentamista oman lajin ulkopuolelle, Hautala vinkkaa.