Piikkarit-palkinto tasa-arvotyöstä

7.12.2021

”Suomen Valmentajat ry:lle on myönnetty Piikkarit-pääpalkinto liikunnan sukupuolten välisen tasa-arvon ja moniarvoisuuden edistämisestä.” Näin upeasti alkaa opetus- ja kulttuuriministeriön tiedote 2.12.2021. Kyseisenä päivänä palkinnot jaettiin normaalia hieman pienemmässä mutta siltikin arvokkaassa tilaisuudessa tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvisen johdolla.

Piikkarit-palkintoa vastaanottamassa olivat hallituksen puheenjohtaja Jorma Kemppainen, toiminnanjohtaja Sari Tuunainen ja Valmentaa kuin nainen -hanketyöntekijä Sanna Erdoğan. (Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Palkitut yhteiskuvassa ministeri Antti Kurvisen kanssa (Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tuunainen piti tilaisuudessa kiitospuheen kaikkien palkittavien puolesta. (Kuva: Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Tänä vuonna Piikkarit-palkintojen saajat oli etsitty valtionapua saavien urheilujärjestöjen joukosta tarkastelemalla järjestöjen tasa-arvosuunnitelmia ja niiden kautta saatuja tietoja toiminnasta.

Piikkarit-pääpalkintoa perusteltiin muun muassa seuraavasti: Suomen Valmentajat ry:llä on uusi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma kaudelle 2021-2025. Suunnitelman mukaan Suomen Valmentajat on viime vuosina painottanut sukupuolten välistä tasa-arvoa toiminnassaan vahvasti. Taustalla on Valmentaa kuin nainen -hanke eri palloilulajeissa ja Erasmus+-rahoitteinen SCORE-hanke. Saadut opit on jalostettu ja otettu käyttöön vuosina 2020-2021 toteutettavassa Valmentaa kuin nainen -hankkeessa, joka toteutetaan kamppailulajien ja painonnoston piirissä.

Hankkeiden lisäksi Suomen Valmentajissa sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään sillä, että kaikissa arkisissa valinnoissa mietitään, että eri sukupuolet tulevat huomioiduiksi. Toimenpiteitä tehdään kohdennetusti niiden lajien kanssa, joissa naiset ovat aliedustettuina valmennuksessa. Vastaavia toimenpiteitä voidaan tehdä myös miesvalmentajien määrän lisäämiseksi lajeissa, joissa miehet ovat aliedustettuina.

Suomen Valmentajat on jo pitkään tuottanut laaja-alaisesti, esimerkillisellä tavalla sukupuolittain eriteltyä tietoa toiminnastaan ja hyödyntänyt tätä tietoa tavoitteiden asettamisessa ja toimenpiteiden toteuttamisessa.

Suomen Valmentajat on tehnyt määrätietoista työtä seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ja väkivallan ehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi. Yhdistys laati niistä toimintaohjeen vuonna 2020.

Piikkarit-pääpalkinto on suuruudeltaan 7000 euroa ja se tulee käyttää naisten ja/tai tyttöjen aseman parantamiseen liikunnan ja urheilun alalla Suomessa.

Piikkarit-tunnustuspalkinnot saivat Suomen Palloliitto ry ja Kainuun Liikunta ry.

Samassa tilaisuudessa jaettiin myös Liikkuvat-palkinnot eri väestöryhmien liikkumisen edistämisestä. Liikkuva perhe -palkinnon sai Oulujoen seurakunta/Oulujoen seurakunnan varhaiskasvatus. Liikkuva aikuinen -palkinnoilla palkittiin Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden, Essote ja Hengitysliitto. Ikiliikkuja -palkinnot noutivat Turun kaupungin liikuntapalvelut ja Lintulammen asukasyhdistys.

Kiitoksia palkittujen puolesta

Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen esitti palkitsemistilaisuudessa kiitokset kaikkien palkittujen puolesta. Hän teki sen Walt Disneyn kuuluisan lausahduksen kautta: If you can dream it, you can do it. Vapaasti käännettynä: Jos voit kuvitella sen, voit tehdä sen todeksi.

Hän pohti tasa-arvon edistämisen osalta muun muassa seuraavaa:

Voisimmeko kuvitella, että valmentajakunta olisi moninaisempi kuin nykyään? Siellä olisi miehiä ja naisia, eri ikäisiä ja näköisiä, myös väestön kaikkiin eri ryhmiin kuuluvia. Voisimmeko kuvitella, että organisoitu urheilutoiminta ja sen toimintakulttuuri olisi aidosti houkutteleva kaikille?

Jos voimme kuvitella sen, niin ehkä voimme sen mahdollistaa. Nykytodellisuutta emme voi sormia napsauttamalla muuttaa, mutta tulevaisuuteen voimme vaikuttaa tekemällä aktiivisia toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen.

Liikkuvat palkintoja hän pohti puolestaan näin:

Lienemme kaikki yhtä mieltä, että suomalaiset tulisi saada liikkumaan nykyistä enemmän kaikissa elämänvaiheissa ja myös niiden hankalissa käännekohdissa. Riittävä liikkuminen, saati liikunnallinen elämäntapa, eivät ole kaikille itsestäänselvyyksiä. Vaikka Suomi on monien mahdollisuuksien maa, niin joskus mahdollisuuksien löytämisessä on hyvä saada myös tukea. Näin myös liikuntamahdollisuuksien osalta.

Voimmeko kuvitella liikkuvamman Suomen? Osaammeko kuvitella miten liikunta on osa perhearkea, helppoa ja luontevaa? Mahdollisuudet siihen ovat kaikille tarjolla, vieläpä lähellä ja matalalla kynnyksellä. Entä osaammeko kuvitella, miten ne aikuiset, joille liikunta ei on helppoa ja luontevaa, voisivat löytää liikunnan osaksi elämäänsä? Kuten tiedämme, Suomen väestö ikääntyy. Ikäihmisten liikunta, jos jokin, ei ole itsestään selvyys. Meidän on nähtävä aiempaakin enemmän ne mahdollisuudet, joilla iäkkäät voivat liikkua ja ylläpitää fyysistä ja psyykkistä terveyttään.

Tuunainen kiitti opetus- ja kulttuuriministeriötä kaikkien palkittujen puolesta ja tiivisti oman näkemyksensä palkittavista seuraavasti:

Koen että palkittuja tahoja yhdistää kaikkia se, että olemme nähneet edistämämme asian tärkeyden, kuvitelleet miten asian laita tulisi olla ja löytäneet sitä kautta ratkaisuja vaikuttaa ja lähteneet tekemään toimia asiamme edistämiseksi.