Psyykkisen valmennuksen koulutusyhteistyö jatkuu Cope Oy / Sportfocuksen kanssa

8.2.2023

Suomen Valmentajat ja Cope Oy / SportFocus jatkavat toimivaa yhteistyötään. Kyseessä on koulutuskumppanuus, jonka myötä SportFocuksen kouluttajat toteuttavat Suomen Valmentajien psyykkisen valmennuksen koulutuksia yhdessä sovituilla aihealueilla.

Kuva: Ivan Happonen

Yhteistyötä on tehty jo vuodesta 2016 lähtien ja yhteistyön nykyinen muoto löydettiin vuonna 2018. Viime vuosina Suomen Valmentajien koulutustarjonnassa on ollut kaksi käytännönläheistä viiden koulutuskerran sarjaa:

OSA 1: Tunteet ja ajattelu, Motivaatio ja tavoitteenasettelu, Keskittyminen, Itseluottamus sekä Kilpaileminen.
OSA 2: Vuorovaikutustaidot, Mielikuvaharjoittelu, Vireystilan ja stressin säätely, Psyykkisen valmennuksen ohjelmointi sekä Minä psyykkisenä valmentajana.

Yhdessä toteutetut psyykkisen valmennuksen koulutukset ovat olleet kysyttyjä ja palaute on ollut erittäin hyvää.

- Valmentajia on osallistunut koulutukseen 40 eri lajista ja osallistujia on ollut ruohonjuuritason valmentajista liigatason valmentajiin. Koulutusryhmät ovat täyttyneet yleensä jo hyvissä ajoin. Oman osaamisen kehittämiseen koulutusta ovat hyödyntäneet myös fysioterapeutit, personal trainerit ja jopa yritys- ja myynnin valmentajat. Monipuoliset monilajiset osallistujaryhmät ovatkin yksi koulutuksen vahvuuksia, summaa Suomen Valmentajien valmentajakoulutuksen asiantuntija Eero Simojoki koulutuksia.

- Olemme todella iloisia siitä, että pitkäjänteinen yhteistyö Suomen Valmentajien kanssa edelleen jatkuu ja kehittyy. Kokemuksen karttuessa ja palautteen avulla koulutukset muovautuvat palvelemaan valmentajien tarpeita yhä paremmin. Valmentajilla on korkea motivaatio oppia ja kehittää itseään psyykkisen valmennuksen osa-alueella, mikä tekee koulutustyöstä myös erittäin antoisaa, täydentää urheilupsykologi ja Cope Oy:n toimitusjohtaja Paula Thesleff.

Uuden sopimuksen myötä rakennetaan kolmas koulutuskokonaisuus, joka edelleen syventää valmentajien osaamista psyykkisen valmennuksen toteuttamisessa osana harjoitusarkea. Kolmannen osion teemoina on Mielenterveyden haasteiden tunnistaminen ja rajanveto, Ryhmäilmiöt, Loukkaantumiset ja urasiirtymät, Voimakas vaativuus sekä Suorituslukot ja pelot.

Kaikki koulutukset toteutetaan pääsääntöisesti etäkoulutuksina ja ne soveltuvat valmentajille, ohjaajille, liikunnan opettajille sekä personal trainereille, fysioterapeuteille ja muille, jotka toimivat urheiluvalmennuksen parissa. Kukin sarja sisältää 5 x 3 tunnin verkkoluennot, joissa käydään myös keskusteluja pienryhmissä ja harjoitellaan asioita sekä harjoitusmateriaalit sisältäen teoriatietoa ja käytännön harjoitteita käytettäväksi valmennuksessa.

- Psyykkiset taidot kehittyvät säännöllisen harjoittelun myötä ja siten valmentajat ovat myös näiden taitojen kehittämisessä avainasemassa. Koulutussarjamme tarjoavat paitsi olennaisen tiedon myös monenlaisia helposti käyttöön otettavia työkaluja psyykkisen harjoittelun tueksi, lisää Thesleff.

Yhteistyösopimus sisältää koulutusten lisäksi myös viestinnällistä ja markkinoinnista yhteistyötä osapuolten osaamisen esiintuomiseksi ja tunnettuuden lisäämiseksi.