SCORE-hanke päättymässä

31.10.2016

SCORE-hankkeen loppuseminaari pidettiin 13. lokakuuta Kölnissä, Saksassa. Tapahtuman aikana esiteltiin saavutettuja tuloksia sekä julkaistiin ”Gender Equality in Coaching” –työkalupakki.

Suomalaiset olivat hyvin edustettuina SCORE-hankkeen ja CoachLearn-hankkeen yhteistapaamisessa, sillä molempiin hankkeisiin viedään vahvasti suomalaisosaamista. SCORE-hankkeessa Suomen Valmentajat on yksi partnereista ja CoachLearn-hankkeessa on mukana Haaga-Helian ammattikorkeakoulu. Konferenssiin osallistui myös Euroopan valmentajajärjestöjen hallitus, jossa jäseninä ovat Kirsi Hämäläinen ja Pekka Potinkara.

Loppukonferenssissa oli useita puhujia ja vieraita eri maista. Konferenssin päävastuussa oli maailman valmentajajärjestöjen katto-organisaatio International Council for Coaching Excellence (ICCE), joka on yksi SCORE-hankkeen 12 partnerista.

Konferenssin avasi SCORE-hanketta koordinoivan ENGSOn kunniapuheenjohtaja Birgitta Kervinen. Hän toi esiin, että sukupuolten välinen tasa-arvo on ollut ENGSOn prioriteeteissä jo pitkään. Hankkeen käytännön vetovastuussa oleva Heidi Pekkola ENGSOsta jatkoi Kervisen puheenvuoron jälkeen hankkeen esittelyllä.

Konferenssin alkuosa oli yhdistetty kahden hankkeen kokemusten jakamiselle. Paikalla oli myös CoachLearn hankkeen edustajat ja myös tätä hanketta esiteltiin ensimmäisessä osuudessa. CoachLearn-hanke tähtää valmentajien osaamisen, liikkuvuuden ja työllisyyden edistämiseen rakentamalla Eurooppalaista valmennusviitekehystä.

SCORE-hanketta koskevassa rinnakkaisosuudessa urheilupsykologi Satu Kaski esitteli SCORE-mentorikoulutusta, jossa koulutettiin 22 mentoria kahdeksasta maasta tukemaan naisvalmentajia heidän valmentajapoluillaan omissa toimintaympäristöissään.

Tämän jälkeen Leeds Beckett yliopiston johtava tutkija Leanne Norman esitteli organisaatiokulttuurin muutoksen tärkeyttä tasa-arvon edistämisessä. Esitys pohjusti SCORE-työkalupakin julkaisua, jonka Sport Coach UK:n Sarah Milner esitteli.

Työkalupakki on mentorointikoulutuksen ohessa SCORE-hankkeen päätuotos, jonka toimivuutta on testattu kaikissa hankkeen kahdeksassa maassa pidetyissä valmennuspäivissä. Työkalupakki on organisaatiolle suunnattu apuväline valmennuksen tasa-arvosuunnittelun tueksi. Se sisältää myös esimerkkejä hyvistä käytännöistä sekä tietoa valmennuksesta kiinnostuneille naisille.

Konferenssi päättyi paneelikeskusteluun siitä, ”miten lasikatto valmennuksessa rikotaan”. Paneelissa oli mukana ICCE:n puheenjohtaja kanadalainen John Bales tuoden esiin sitä, miten maailman valmentajajärjestöjen katto-organisaatiossa on vahva tahto edistää tasa-arvoa. Muut panelistit olivat Paola Ottonello Euroopan komissiosta, Evelina Georgiades Kyproksen urheilujärjestöstä, joka on yksi hankkeen partnereista sekä Mark Harring kansainvälisestä rugbyliitosta. Yleisö osallistui aktiivisesti keskusteluun, jossa korostui SCORE-hankkeen jatkohyödyntäminen sekä poliittisten päättäjien merkitys muutosten aikaansaannissa.

SCORE-hanke päättyy joulukuussa 2016 ja siinä on jäljellä enää loppuarviointi ja -raportointi. Hankkeen toimet jatkavat hankkeen perintöä partneriorganisaatioiden työn kautta hankkeen päättymisen jälkeenkin.

ENGSOn koordinoima ja Erasmus+ Sport Programmen tukema SCORE-hanke on eurooppalainen yhteistyöhanke, joka edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa valmennuksessa. Tavoitteina hankkeella on lisätä sekä ammattina että vapaa-ajallaan valmentavien naisten määrää kaikilla tasoilla sekä lisätä tasa-arvotietoisuutta valmentajakoulutuksissa. SCORE-lyhenne tulee sanoista Strenghthening Coaching with the Objective to Raise Equality. Hankkeessa on yhteensä 13 partneria yhteensä kahdeksasta eri maasta ja se on kaksivuotinen päättyen vuoden 2016 lopussa. ENGSOn puolesta hanketta ja sen tapaamisia moderoivat Heidi Pekkola ja Sara Massini. Suomen Valmentajat on yksi hankkeen partnereista.

Lisätietoja hankkeesta: http://www.score-coaching.eu/

Sosiaalisen median avainsanat hankkeen ja aihe-alueen keskustelujen seuraamiseen ovat #scorecoaching ja #equalityincoaching