Suomen Valmentajat julkaisi antidopingohjelmansa

21.1.2016

Suomen Valmentajien hallitus vahvisti yhdistyksen antidopingohjelman ja kurinpitosäännöt joulukuun kokouksessa.

Suomen Valmentajat on sitoutunut reilun pelin periaatteisiin ja osallistuu aktiivisesti eettisten ohjeistusten työstöön urheiluvalmentajien näkökulmasta. Osana reilun pelin periaatteita Suomen Valmentajat on sitoutunut puhtaaseen urheiluun ja Suomen antidopingsäännöstöön.

Suomen Valmentajat tiedostaa, että sen jäsenkunta – suomalaiset ja Suomessa toimivat ulkomaiset valmentajat – ovat keskeisessä roolissa puhtaan urheilun edistäjinä urheilijan lähimpinä tukihenkilöinä. Suomen Valmentajat vaatii jäseniltään ehdottoman kielteistä suhtautumista dopingiin.

Suomen Valmentajien antidopingohjelman tarkoituksena on edistää dopingin vastaista työtä suomalaisessa urheilussa. Tätä tarkoitusta toteuttaen Suomen Valmentajat tiedottaa aktiivisesti jäsenistölleen antidopingsäännöstöstä ja antidopingtyön ajankohtaisista asioista.
Osana sitoutumista puhtaaseen urheiluun Suomen Valmentajien jäsenistölleen suosittelemissa valmentajasopimuksissa todetaan, että sopimuksen myötä ”Valmentaja sitoutuu noudattamaan kulloinkin voimassa olevaa Suomen antidopingsäännöstöä. Valmentaja on velvollinen toimimaan yhteistyössä antidopingorganisaation kanssa dopingrikkomusten selvittämisessä.”

Suomen Valmentajat toivoo, että sitoutuminen antidopingsäännöstöön ja toimimiseen yhteistyössä dopingrikkomusten selvittelyssä tulee kirjatuksi myös sellaisiin valmentajasopimuksiin, joita ei lueta työsopimuksiksi.

Valmentajaa kohtaan ilmi tulleissa dopingepäilyissä Suomen Valmentajat selvittää kyseisen valmentajan jäsenyyden Suomen Valmentajissa. Mikäli valmentaja on syyllistynyt dopingrikkomukseen, niin Suomen Valmentajat ry:n kurinpitosäännöstön mukaisesti valmentaja erotetaan yhdistyksestä toimintakiellon ajaksi.

Suomen Valmentajien Antidopingohjelma ja kurinpitosäännöstö on kokonaan luettavissa:

Liitteet