Koulutustukeen muutoksia - ensimmäinen haku huhtikuun lopussa

2.2.2018

Suomen Valmentajat jakaa vuosittain jäsenistölleen koulutustukea osaamisen lisäämiseen ja kehittymiseen valmentajana. Koulutustuki voidaan myöntää sellaisten kansainvälisten koulutustilaisuuksien kustannusten peittämiseksi, jotka edesauttavat valmennustietouden lisääntymistä maassamme. Yhdistyksen hallitus vahvisti vuoden 2017 lopussa muutoksia liittyen koulutustukien hakemiseen.

Koulutustukihakemukset käsittelee Suomen Valmentajien koulutusvaliokunta, joka myös päättää tuen myöntämisestä ja sen suuruudesta Suomen Valmentajien hallituksen tekemien linjausten mukaisesti. Päätökset kirjataan Suomen Valmentajien hallituksen kokouksissa. Hakemukset tehdään Suomen Valmentajien nettisivuilla jäsenhuoneessa viralliselle hakulomakkeelle.

Tässä alla oleellisimmat muutokset:

1. Hakemukset käsitellään kaksi kertaa vuodessa; hakuaika päättyy huhtikuun ja lokakuun lopussa. Hakemuksesta on selvittävä tilaisuuden ohjelma,  sisältö ja kustannukset sekä kokonaissuunnitelma niiden kattamiseksi.

2. Koulutustukea voidaan henkilöjäsenten lisäksi myöntää nyt myös Suomen Valmentajien yhteisöjäsenelle. Jäsenyyden tulee olla kestänyt vähintään vuoden ja jäsenvelvoitteet hoidettuna. Henkilön, joka osallistuu ko. koulutustapahtumaan yhteisöjäsenen edustajana, tulee olla liittynyt Suomen Valmentajien henkilöjäseneksi ja maksanut jäsenmaksunsa ko. tapahtuman alkuun mennessä.

Yhteisöjäsenelle voidaan myöntää yksi koulutustuki/vuosi.

Lisätietoja Suomen Valmentajien koulutustukiin liittyen löydät Jäsenhuoneesta. Voit myös soittaa tai lähettää sähköpostia kehityspäällikkö Erik Piispalle 045-638 4772, erik.piispa@suomenvalmentajat.fi