Kaupallinen ilmoitus: Tehokkaampaa ja helpompaa valmennusta sähköisillä työkaluilla

13.9.2017

Erityisesti nuoret toivovat, että materiaalien toimitus, tulosten arkistointi ja raportointi voidaan tehdä mobiilisti. Tämä on kuitenkin vain yksi monista syistä, miksi sähköiset työkalut alkavat valumaan myös valmennusmaailmaan.

Sähköisillä työkaluilla ja applikaatiolla voidaan ratkaista monia haasteita:

   1.    tehokas ja laadukas oheisharjoittelumateriaalien tuottaminen ja toimitus

  2.    kuntotestien ja tulosseurannan tehokas ja helppo seuraaminen sekä arkistointi

   3.    ravitsemuspuolen ohjaus

   4.    harjoitusten seuranta

   5.    kuormituksen ja fiiliksen seuranta

   6.    motivoinnin lisääminen

   7.    valmentajan työn helpottaminen (tehokkuus ja nopeus)

   8.    tavoitteiden hallinta.

Yksi ratkaisu on SYKE Tribe, valmennusohjelmisto liikunta-alan ammattilaisille ja valmentajille.

SYKE Tribe syntyi, kun valmentaja Terhi Immonen pohti asiakkaidensa motivointia. Miten sitä voisi lisätä? Hänelle oli ollut aina tärkeää auttaa ihmisiä saavuttamaan elämää parantavia muutoksia, mutta kuten kaikki valmentajat tietävät, niin valmennettavien motivaation säilyttäminen ei ole helppoa. Tavallisesti valmentaja voi vain toivoa, että valmennettavat pitävät kiinni heille laadituista suunnitelmista. Tämä ei riittänyt Terhille, joka tietää kokemuksesta, että kuntoa ei paranneta toivomalla. Siitä ajatuksesta syntyi Syke. Se on valmentajat ja valmennettavat yhteen tuova sovellus, joka auttaa valmentajaa motivoimaan ja hallitsemaan valmennettaviaan paremmin. Valmennettaville se toimii motivaattorina, tukena ja oppaana heidän matkallaan kohti unelmiaan.   

Syke on ainutlaatuinen treenityökalu, joka mahdollistaa tehokkaamman asiakashallinnan ja aktiivisemman yhteydenpidon. Se auttaa valmentajia tarjoamaan valmennettaville parhaan saatavilla olevan valmennuskokemuksen sekä ainutlaatuista inspiraatiota.

Valmennettaville Syke tarkoittaa henkilökohtaisempaa ja sitouttavampaa tapaa treenata ja kehittyä.

Sykkeen avulla voidaan ratkaista alussa esitettyjä ongelmia mm. seuraavin keinoin:

   1.    Sykkeen avulla valmentajat voivat tuottaa helposti ja tehokkaasti valmennettaville erilaisia oheisharjoittelumateriaaleja (kausisuunnitelmat, kirjalliset ohjeet, kuvalliset treeniohjelmat, kehonhuolto-ohjelmat, muut tehtävät, jne.).

   2.    Valmennettavat saavat ilmaisen Syke -applikaation, johon ohjelmat tulevat. Sovelluksen kautta ohjelmia voi suorittaa motivoivalla tavalla. Ohjelmat voidaan myös tulostaa ja toimittaa skaalautuvina pdf-linkkeinä.

   3.    Sykkeessä on helppokäyttöinen tulosseuranta, jonka avulla voidaan seurata graafien kera valmennettavien kehittymistä ja vaikkapa painon muuntumista mikäli lajin luonne sitä vaatii. Seuranta mahdollistaa mm. painon, mittojen, lihaskuntotestien, aikaa vasten tehtävien, jne. tulosten seuraamisen ja tulosten tulostamisen. Valmennettavat voivat seurata tuloksia myös itse omasta applikaatiostaan.

   3.    Ohjelman avulla voidaan luoda erilaisia ravitsemuksellisia ohjeistuksia ja muistutuksia ruokailuista, joista valmennettavat saavat mm. push-ilmoitukset halutessaan puhelimeen.

   4.    Harjoituspäiväkirjan avulla voidaan seurata itse harjoituksia, oheistreenejä ja kaikkea muuta tekemistä, jota valmennettava tekee vapaa-ajalla. Päiväkirja on helppolukuinen valmentajalle ja sen avulla voidaan seurata myös koettua kuormitusta ja fiilistä harjoituksista.

   5.    Sovelluksen avulla valmennettava voi pitää kirjaa mm. unesta, fiiliksestä, koetusta kuormituksesta. Tämä mahdollistaa tehokkaamman harjoittelun ja tekemisen seurannan.

   6.    Sovellus on helppokäyttöinen ja se lisää valmennettavan motivaatiota. Sen avulla valmennettava voi myös itse seurata tuntemuksiaan, treenejään ja omaa kehittymistä, mikä motivoi kehittymään ja opettaa.

   7.    Järjestelmä on äärimmäisen helppokäyttöinen ja ohjelmien luominen on nopeaa. Raportit ovat helposti saatavilla ja valmentajalle on myös oma applikaatio, jonka kautta voi seurata kaikkien pelaajien tekemistä.

   8.    Palvelussa voidaan asettaa myös erilaisia päätavoitteita ja välitavoitteita, joita kohden mennään. Tavoitteet selkeyttävät tekemistä ja konkretisoivat syitä tekemiselle.

SYKE Tribe on suomalainen innovaatio, joka on kehitetty Suomessa. Palveluun on rekisteröitynyt jo lähes 1700 valmentajaa ja palvelu auttaa jo lähes 10 000 liikkujaa.

Liity ja aloita ilmainen kokeilu www.syketribe.fi

Valmennatko alle 15-vuotiaita?

Kaikki alle 15-vuotiaita valmentavat saavat vuodelle 2017 palvelun täysin maksutta käyttöönsä!

Hyödynnä etuus osoitteesta: http://www.123contactform.com/form-2772597/Seuratsuomi100tarjous