Turun Valmentaa kuin nainen -mentorointiryhmä päätökseen

24.3.2021

Maaliskuun alussa päättyi Valmentaa kuin nainen –hankkeen mentorointiryhmä Turussa. Ryhmässä oli osallistujia nyrkkeilystä, miekkailusta, judosta, jalkapallosta ja ringetestä.

Mentorin keräämän palautteen perusteella mentorointiprosessiin osallistuneet kokivat, että itseluottamus omaan valmentajuuteen selkiytyi ja kasvoi sekä siihen tuli lisää sisältöä. Vertaisryhmä kannatteli ja selkiytti omia ajatusprosesseja, jonka myötä valmentajuuteen liittyviä asioita oppi katsomaan ja punnitsemaan eri näkökulmista. Positiivisinta ryhmätapaamisissa oli eri lajitaustoista tulevat osallistujat, joiden kesken syntyi avoin ja luottamuksellinen ilmapiiri.  

Ryhmän mentorina toimi kokenut Maikku Miettinen, jota kuvattiin ihanaksi, rauhalliseksi, luottamusta herättäväksi ja ammattitaitoiseksi.  

Valmentaa kuin nainen –hankkeen mentorointiryhmiä toteutettiin vuonna 2020 neljä. Niistä kaksi oli Tampereella, yksi Helsingissä ja yksi Turussa. Yhteensä ryhmissä oli 21 naisvalmentajaa kamppailu- ja palloilulajeista.  

Myös vuonna 2021 käynnistetään Valmentaa kuin nainen –hankkeen mentorointiryhmiä. Ryhmiä pyritään käynnistämään jälleen ainakin Turussa, Tampereella ja Helsingissä. Haku näihin ryhmiin avautuu huhtikuussa.