Valmentaa kuin nainen -hankkeessa aktiivinen alkuvuosi

7.7.2017

Palloilulajien Valmentaa kuin nainen -hanke on jatkanut aktiivisia toimia naisvalmentajien määrän lisäämiseksi ja valmennuksessa jo mukana olevien naisten tukemiseksi. Alkuvuonna 2017 järjestettiin tukku toimia, joissa kaikissa yhteistä oli valmentajina kehittyminen ja verkostoituminen muiden palloilulajien naisvalmentajien kanssa.

Hanke on alusta saakka järjestänyt muutaman tunnin kestäviä tapaamisia niin lajikohtaisesti kuin monilajisestikin. Tapaamisessa toisaalta herätellään innostusta valmennukseen ja toisaalta tavataan vertaisia ja saadaan sitä kautta kannustusta lähteä mukaan tai pysyä mukana. Kevään aikana järjestettiin alueelliset tapaamiset Turussa, Oulussa ja Tampereella sekä lajikohtaiset tapaamiset käsipallossa ja koripallossa.

Tänä keväänä ensimmäistä kertaa kutsu kävi hankelajien huippuvalmentajanaisille omaan räätälöityyn kokoontumiseen. Kutsu otettiin vastaan hyvin ja 12.-13.5. Varalaan kokoontuikin kaikkiaan 28 naisvalmentajaa kahdeksasta eri lajista. Suurin piirtein saman verran kutsuttuja oli estyneitä tähän tapahtumaan, mutta innokkaita osallistumaan, jos uusia mahdollisuuksia tulee.

Mentorointi on valittu hankkeessa työkaluksi valmentajien kehittämiseen. Hankkeen elinkaaren aikana tässä hankkeessa ja kansainvälisessä SCORE-rinnakkaishankkeessa on koulutettu jo 16 mentoria ja saatu päätökseen useita mentorointiryhmiä. Mentoroinnin kautta esimerkiksi osa aloittavista valmentajista on löytänyt paikkansa haluamissaan valmennustehtävissä. Kevään kuluessa uusia mentorointiryhmiä on käynnistetty ennätysvilkkaasti. Mentorointia toteutetaan niin monilajisina kuin lajikohtaisinakin ryhminä eri puolilla Suomea.

Hankkeessa erityiseksi tavoitteeksi on asetettu entisten pelaajien houkutteleminen aiempaa tiiviimmin lajiensa valmennukseen pariin jakamaan osaamistaan. Tämän tavoitteen toteuttamisessa Urheilijasta valmentajaksi -koulutus on toiminut intensiivisenä prosessina, joka on muun muassa antanut osallistujille rohkeutta tarttua uusiin aiempaa vaativampiin valmennushaasteisiin. Toukokuun puolessa välissä toinen hankkeen oma Urheilijasta valmentajaksi -koulutukseen osallistunut ryhmä sai todistuksensa. Tämän kertaisen kymmenhenkisen ryhmän lisäksi 16 naista kävi koulutuksen talvella 2015-2016.

Valmentaa kuin nainen -hanke lähti liikkeelle lokakuussa 2013 lajitapaamisten merkeissä. Mukana hankkeessa ovat jalkapallo, käsipallo, ringette, salibandy, jääkiekko, amerikkalainen jalkapallo, pesäpallo, koripallo, lentopallo, Suomen Valmentajat ja Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU. Yhteistyötahoina mukana ovat Suomen Olympiakomitea ja Suomen ammattivalmentajat SAVAL. Hanketta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Hanke jatkuu ainakin vuoden 2017 loppuun saakka.