Valmentaa kuin nainen -hankkeessa voimaannuttavia seurailtoja

8.2.2023

Mailapelien Valmentaa kuin nainen -hankkeessa järjestettiin vuoden 2022 aika yhteensä viisi seurailtaa, joista kaksi padelissa sekä yksi tenniksessä, pöytätenniksessä ja sulkapallossa. Kussakin seuraillassa on ollut mukana keskimäärin kymmenen osallistujaa. Seurailtoja on järjestetty joko yhden seuran sisällä tai yhteistyössä lajiliiton kanssa “seurojen iltana”

Seurailtojen tavoitteena on viedä valmennuksen tasa-arvotyötä lähemmäksi seuratyön arkea ja voimaannuttaa seuroissa toimivia naisvalmentajia. Osallistujia ovat olleet toiminnassa jo mukana olevat valmentajat, valmennuksesta kiinnostuneet uudet potentiaaliset valmentajat ja aktiivipelaajat. Seurailtoja on mainostettu matalan kynnyksen tapahtumina, jossa voi tulla tutustumaan muihin lajin parissa toimiviin naisiin ja luomaan verkostoja.

Suurin osa järjestettyihin seurailtoihin osallistuneista on ollut ”statukseltaan” pelaajia. Illan keskustelujen ja ohjelman myötä usealla heräsi kiinnostus valmentamista kohtaan. Varsinkin kannustus matalan kynnyksen aloitusmahdollisuuteen sekä tieto erilaisista tukimateriaaleista ja koulutuksista koettiin hyödylliseksi. Palautteiden perusteella valmentajan roolia ja valmentajaan liitettyjä odotuksia käsitelleet keskustelut koettiin mielenkiintoisiksi.

– Olisi hienoa pallotella ajatuksia siitä, minkälaiseen tekemiseen voitaisiin saada kaikkia mukaan, oli se sitten yksittäisiä tapahtumia tai jokaviikkoista tekemistä. Juuri tällaisissa kokoontumisissa voidaan sytyttää kipinä aktiiviseen seuratoimintaan osallistumiselle ja jopa ohjaaja- tai valmentajapolulle, seurailtojen palautteissa todettiin.

Vuonna 2023 seurailtoja tullaan järjestämään vielä 5-10 hankkeessa mukana olevien lajien kanssa. Lisäksi suunnitteilla on seurailtoja yhteistyössä Paralympiakomitean Avoimet ovet –hankkeen kanssa.

Mailapelien hankkeeseen yhdessä Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot ovat Suomen Padelliitto, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Sulkapalloliitto, Suomen Squashliitto ja Suomen Tennisliitto. Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Hankkeen päätavoite on lisätä naisvalmentajien kokonaismäärää, ja erityisesti huippuvalmentajien määrää, sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille.