Valmentaa kuin nainen: Mailapelit mukaan uutena lajiryhmänä

30.3.2022

Suomen Valmentajien johtamaa Valmentaa kuin nainen -hanketta on toteutettu menestyksekkäästi vuosina 2013–2019 joukkuepalloilulajien ja 2020–2021 kamppailulajien kanssa. Nyt valmennuksen tasa-arvon kehittämistä jatketaan opetus- ja kulttuuriministeriön tuella mailapelien kanssa.

Kuva: Suomen Tennisliitto

Mailapelien hankkeeseen Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot ovat Suomen Padelliitto, Suomen Pöytätennisliitto, Suomen Sulkapalloliitto, Suomen Squashliitto ja Suomen Tennisliitto. Lajiliittojen lisäksi hankkeen taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Hankkeen päätavoite on lisätä naisvalmentajien kokonaismäärää, ja erityisesti huippuvalmentajien määrää, sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille.

Päätavoitteeseen pyritään kahden näkökulman kautta.

1) Kannustetaan naisia lisäämään osaamistaan kansallisten ja kansainvälisten koulutuksien kautta joko valmentajina tai valmentajakouluttajina.

2) Tuetaan naisvalmentajien kiinnittymistä seuratoimintaan ja tasa-arvon edistymistä seuraympäristöissä.

Yksi hankkeen pääpainopiste on kouluttaa ja tukea naisia huippuvalmentajina ja valmentajakouluttajina. Nykyisiä naisohjaajia ja -valmentajia kannustetaan osallistumaan 2. ja 3. tason valmentajakoulutuksiin ja kansainvälisiin koulutuksiin.

Lajiliittojen omien koulutusten lisäksi hankkeessa hyödynnetään Suomen Valmentajien Urheilijasta valmentajaksi (URVA) -koulutusta. Sen avulla tuetaan siirtymistä urheilijasta valmentajaksi sekä kannustetaan jatkokoulutuksiin ja vaativampiin valmennustehtäviin.

Hankkeen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta paikallistasolla lisätään seurailtojen myötä. Nykyisten naisvalmentajien osaamista, jaksamista ja lajin parissa pysymistä tuetaan mentoroinnin keinoin.

Uutena toimenpiteenä perustetaan mailapelien lajiasiantuntijaverkosto, jossa hankelajien tunnetuimmat naisvalmentajat kutsutaan tukemaan hanketoimien suunnittelussa ja toimimaan esikuvina hankkeen toimenpiteissä.

– On todella hienoa lähteä muiden mailapelien kanssa mukaan Suomen Valmentajien vetämään Valmentaa kuin nainen -hankkeeseen. Naisvalmentajille on kova kysyntä sekä seuratoiminnassa että huippu-urheilussa. Uskomme, että saamme kasvatettua naisvalmentajien määrää merkittävästi hankkeen avulla, kertoo Tennisliiton toimitusjohtaja Teemu Purho.

Osassa hankkeen toimenpiteissä ryhmiin otetaan mailapelien naisvalmentajien lisäksi sekä palloilulajien että kamppailulajien naisvalmentajia. Näin saadaan riittävän suuret ryhmät toimenpiteiden toteuttamiseen ja pystytään yhä tukemaan myös aikaisemmissa hankkeissa mukana olleita lajeja.

Seuraa somessa! www.facebook.com/valmentaakuinnainen

Suomen Valmentajat on urheiluvalmentajien joukkueen kapteeni, joka kokoaa joukkueen yhteen ja auttaa sen jäseniä kehittämään osaamistaan, menestymään ja saamaan arvostusta. Yhdistys on kaikkien Suomessa toimivien valmentajien ja valmentajuutta edistävien tahojen kotipesä ja palveluorganisaatio. Yhdistyksellä on noin 4000 jäsentä.