Valmentajakoulutuksen huippuvuosi Kuortaneella

29.1.2018

Vuosi 2017 oli kaikkien aikojen vilkkain valmentajakoulutusvuosi Kuortaneen Urheiluopistolla. Kuortaneella on huomattu, kuinka huippuosaamisen kehittyminen on alkanut kiinnostaa laajemmin ja sen myötä myös valmentajien taustayhteisöt ovat lähteneet voimakkaasti mukaan kehittämään osaamista laaja-alaisemmin.

Volley-VAT lajin kehittämisen työkaluna

Kuortaneen Urheiluopisto ja Suomen Lentopalloliitto aloittivat vuoden 2016 aikana Valmentajanammattitutkinnon (VAT), joka suunnattiin lajin keskeisille valmentajille. Lentopalloliiton tavoitteena on ollut saada uusia ihmisiä mukaan toimimaan lajin ”ytimeen” sekä tehdä kehitystyötä lajin toiminnan kehittämisen näkökulmasta lisäten valmentajien osaamista ja vahvistaen organisaation urheilullista toimintaa. Antti Paananen vastasi lajivalmentamisen ja valmistavan koulutuksen rakenteesta ja Jorma Lilli Kuortaneen Urheiluopistolta ammattitutkinnon suorittamisen toteutumisesta.

Marraskuun lopussa 2017 pidettiin viimeinen lähijakso ja saatiin valmistava koulutus päätökseen. Koulutuksen yhteydessä rakentui kolme kehittämistyötä: nuorten valmennuksen linjaukset, nuorten aluevalmennuksen organisointi sekä beach volleyn valmennus- ja kilpailujärjestelmä. Kehittämistyöt tehtiin kolmessa ryhmässä. Näiden lisäksi jokainen antoi oman henkilökohtaisen näyttönsä Valmentajan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti kolmesta kokonaisuudesta: Ammatillinen toiminta valmentajana, Urheilijan kehityksen tukeminen, Nuorten valmentaminen.

Huippu-urheilijoille suunnattu VAT

Kuortaneella järjestettiin kolmas huippu-urheilijoille suunnattu, joka päättyi joulukuussa 2017. Huippu-urheilijoille suunnattu VAT on otettu suurella innostuksella vastaan huippu-urheilu-uran tehneiden ja uraa päättämässä olevien keskuudessa. Mahdollisuus kouluttautua ja saada oma urheilu-uran aikana hankittu osaaminen jalostettua ammatiksi, ja siirtyä valmentajan tehtäviin, on lisännyt kiinnostusta alalla pysymistä ja valmentamista kohtaan.  

- Suomalaisen Huippu-urheilun muutostyön yhteydessä keskusteluun nousi tarve kehittää koulutusjärjestelmää siten, että voisimme paremmin ja tehokkaammin huomioida pitkän urheilu-uran kansainvälisellä tasolla tehneiden ja valmentamisesta kiinnostuneiden urheilijoiden kouluttautumiseen, kertoo rehtori Tapio Korjus. 

Toimintamallia lähdettiin kehittämään yhteistyössä muun muassa Urheilijayhdistys ry:n kanssa. Valmentajan ammattitutkinnon perusteet ja näyttötutkintojärjestelmä, joissa tunnistetaan ja tunnustetaan osaaminen, antoivat tähän hyvän ”työkalun”. Valmistavat koulutukset on rakennettu yksilölähtöisesti ja jokaisella opiskelijalla on oma opintopolkunsa.        

Valmentajan erikoisammattitutkinto (VEAT)

Suomen Urheiluliitto on lähtenyt organisaatiomuutoksen myötä vahvalla ja rohkealla otteella kehittämään osaamistaan ja toimintaansa. Urheiluliiton koulutuspäällikkö Tapio Rajala ja liiton valmennuksen johto aloittivat Kuortaneen Urheiluopiston ja Liikuntakeskus Pajulahden kanssa suunnittelun yhteisestä koulutuskokonaisuudesta, jolla olisi mahdollisuus kehittää sekä päätoimisten että uusien lajivastaavien ja keskusvalmentajien osaamista. Urheiluliiton tavoitteena on saman suuntaisesti kuin Lentopalloliitollakin saada yhteen lajin keskeiset toimijat ja kehittää toimintaa nykyajan vaatimusten mukaiseksi. Valmentajakoulutukseen osallistujat ovat kokeneita ja kansainvälisessä toimintaympäristössä toimivia ammattilaisia. Tutkintona suoritetaan Valmentajan erikoisammattitutkinto, jonka tutkinnon perusteissa on vahvasti valmennustoiminnan johtamisen lisäksi valmennustoiminnan kehittäminen sekä asiantuntijana toimiminen valmennuksessa. Tutkintojohtajat Kuortaneelta Jorma Lilli ja Pajulahdesta Pekka Kainulainen vastaavat koulutuksen ammattitutkinnon toteutumisesta. Suomen Urheiluliiton koulutuspäällikkö Tapio Rajala vastaa valmistavan koulutuksen suunnittelusta yhdessä em. opistojen kanssa.    

Jääkiekkovalmentajat kehittävät aktiivisesti osaamistaan

Suomalaisessa jääkiekkokulttuurissa valmentajien osaamisen kehittäminen on tärkeää ja edellytys pysyä lajin kehityksen mukana.

- Jääkiekkovalmentajat ovat halunneet saada kokonaisvaltaisempaa käsitystä valmentamisesta ja yksilön kehittämisestä. Jääkiekkovalmennukseen on syntynyt erikoisosaamisen mahdollisuuksia. Lajivalmentajien rinnalle on tullut vahvasti mukaan mm. maalivahtivalmennus, fysiikka- ja ominaisuusvalmennus sekä videovalmennus, kertoo Jorma Lilli.

Läntisen Suomen ja Pohjanmaan jääkiekkovalmentajat kouluttautuvat Kuortaneella. Vuodesta 2001 lähtien Kuortaneelta on valmistunut yli 50 jääkiekkovalmentajaa ammattitutkinnoilta. Jääkiekkovalmentajien koulutusohjelmat on rakennettu yksilölähtöisesti. Pääsääntöisesti koulutukset toteutetaan ryhminä, joissa on 2 – 3 muun lajin valmentajaa mukana. Suurin osa koulutukseen hakeutuvista valmentajista on nuorten tai aikuisten valmentajia, jotka toimivat ammatikseen nuorten ja junioreiden SM-sarjoissa, Liigassa tai Mestiksessä. Viimeisin jääkiekkovalmentajien ryhmä on aloittanut joulukuussa 2016 ja valmistumiset ovat 2018 kevään aikana. Seuraava jääkiekkovalmentajien ryhmä aloittaa vuoden 2018 aikana.

Kärppien A-Nuorten päävalmentaja ja Suomen U17-maajoukkueen valmentaja Ville Mäntymaa valmistui Valmentajan erikoisammattitutkinnolta. Mäntymaan koulutusohjelman toteutuksessa oli tiiviisti mukana Oulun Kärpät työssäoppimispaikkana. 

- Koen, että kouluttautuminen on yksi merkittävä osa minun polkuani ammattivalmentajaksi. Kuortaneen urheiluopiston tarjoama VEAT antoi minulle oivan mahdollisuuden päästä kiinni korkeatasoisiin valmennusopillisiin asioihin työssäoppimisen ohessa. Henkilökohtaisesti räätälöity ja urheiluopiston kanssa tiiviissä yhteistyössä käyty opiskelu takasi minulle valmennuksellisen tietopohjan matkalla Oulun Kärppien A-junioreiden päävalmentajaksi. Koulutuksessa saamani oppi on auttanut minua ymmärtämään urheilun tärkeänä kulttuurin lohkona, jossa merkittävässä asemassa on valmentajan kyky auttaa urheilijaa kehittämään niin fyysisiä kuin taidollisia ominaisuuksia yksilön henkinen kapasiteetti huomioiden, sanoo Mäntymaa.

Koulutusta myös urheilujohtamiseen

Kuortaneen Urheiluopiston koulutusohjelmassa on nykyään myös Johtamisen erikoisammattitutkinto.

- Olemme aloittaneet vuoden 2017 aikana urheilujohtamisen koulutusohjelman, jossa on tiiviisti mukana Suomen Olympiakomitean akatemiaohjelma Simo Tarvosen ja Pia Pekosen johdolla, kertoo Jorma Lilli.

Tässä ohjelmassa ovat mukana Suomen keskeisimpien urheiluakatemioiden valmennuspäälliköt ja johtajat. Akatemiaohjelman tavoitteena on luoda valtakunnallisesti yhtenäistä toimintakulttuuria kovaa vauhtia kasvavaan akatemiatoimintaan.      

Ammatillisen koulutuksen uudistus koskettaa liikunta-alan ammatillisia koulutuksia

Ammatillisen koulutuksen rerformin myötä liikunta-alan koulutukset saavat uudet tutkinnon perusteet. Liikunnan ohjauksen perustutkintoon tulee kolme osaamisalaa, jotka ovat liikunnan palvelutuotannon osaamisala, valmennuksen ja seuratoiminnan osaamisala ja terveyttä edistävän liikuntaneuvonnan osaamisala. Liikunnan ja valmennuksen ammattitutkinnot muuttuvat laajemmaksi tutkinnoksi, joka sisältää kaksi erillistä osaamisalaa: Liikunnan osaamisala ja Valmennuksen osaamisala.

Valmennuksen erikoisammattitutkinto säilyy myös tulevaisuudessa.

Lait ammatillisesta peruskoulutuksesta ja ammatillisesta aikuiskoulutuksesta on yhdistetty uudeksi laiksi, jossa keskeisenä lähtökohtana on osaamisperusteisuus ja asiakaslähtöisyys. Tämä lakimuutos on tullut vuodenvaihteessa voimaan.

Mitä ovat ammatilliset tutkinnot?               

Ammatillisessa perustutkinnossa osoitetaan laaja-alaiset ammatilliset perusvalmiudet alan eri tehtäviin sekä erikoistuneempi osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito vähintään yhdellä työelämän toimintakokonaisuuteen liittyvällä osa-alueella.

Ammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on perustutkintoa syvällisempää tai kohdistuu rajatumpiin työtehtäviin.

Erikoisammattitutkinnossa osoitetaan työelämän tarpeiden mukaisesti kohdennettua ammattitaitoa, joka on ammattitutkintoa syvällisempää ammatin hallintaa tai monialaista osaamista.

- Valmentajien koulutusjärjestelmän ja valmentajan työn arvostuksen vuoksi voidaan olla tyytyväisiä, että koulutusmahdollisuudet ovat säilyneet ja myös opetushallituksessa nähdään ammatillisen koulutuksen merkitys alan kehityksessä, toteaa Jorma Lilli.

Teksti: Jorma Lilli