Valmentajan päivä 25.9. ‒ Urheiluvalmennus on paljon muutakin kuin harjoitusten organisointia

7.9.2021

Urheiluvalmentajan tehtävä näyttäytyy toimintaa seuraaville etenkin harjoitusten organisointina ja urheilijoiden kilpailuttamisena. Hyvin ja laadukkaasti valmennettaessa se on kuitenkin paljon muutakin.

Valmentajalla on väliä -kirjausten mukaan ”Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. Onnistuakseen auttamaan urheilijaa valmentajan on tunnettava sekä itsensä että urheilijansa. Urheilijalähtöisessä toiminnassa valmentajan tärkein tavoite on auttaa urheilijaa löytämään, kehittämään ja käyttämään omia voimavarojaan. Urheilija osallistuu valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Näin hän kasvaa vastuuseen omasta tekemisestään ja hänellä on vahva omistajuus urheilustaan. Urheilijalähtöisessä toiminnassa sekä valmentajan että urheilijan roolit ovat vaativia. Se on toimintatapana erilainen kuin valmentaja- tai ominaisuuskeskeinen valmennus ja vaatii osaamista rakentaa urheilijan ja valmentajan vuorovaikutusta”.

Suomessa kaikista urheiluvalmentajista 90 % valmentaa urheiluseuroissa. Ammattivalmentajista urheiluseuroissa valmentaa 76 %. Nämä osuudet selviävät KIHU:n julkaisemista Valmentajakysely 2019 -raporteista. Raporteista selviää myös monta laadullista asiaa suomalaisesta valmentajuudesta.

Valmentajakyselyn mukaan, eli valmentajien omasta mielestä, valmentajan päätehtäviä ovat urheilijan kehittäminen ja innostaminen. Näkemys valmentajan tärkeimmästä tehtävästä vaihtelee jonkin verran sen mukaan, minkä ikäisiä valmennettavat ovat. Lapsuusvaiheessa painottuvat harjoittelemaan innostaminen ja motivaation vahvistaminen (30 %) ja aikuisurheilijoita valmennettaessa urheilijan taitojen ja urheilusuorituksen kehittäminen (39 %).

Valmentajakysely kertoo myös, että valmentajat nauttivat urheilijan kehittämisestä ja vuorovaikutuksesta. Valmentamisen tuottama nautinto onkin valtaosalla tärkein valmennustoiminnan jatkamiseen vaikuttava tekijä. Tarkemmin tarkasteltuna urheilijoiden kehittymisen seuraaminen (96 %), vuorovaikutus urheilijoiden kanssa (93 %) ja osallisuuden tunne urheilijan menestyessä (87 %) ovat tärkeimpiä valmennustoiminnan jatkamiseen vaikuttavia tekijöitä valmentajan roolista, valmennettavien iästä tai tasosta riippumatta.

Olarin Voimistelijat Team Ionit on 14-16 -vuotiaiden joukkuevoimistelujoukkue. Heidän toiminnassaan hyvä valmennus muodostuu valmentajien toiminnan ja urheilijoiden osallisuuden yhtälönä. Vuorovaikutuksella on keskeinen rooli toiminnassa.

- Minulle on valmentajana tärkeää oppia tuntemaan urheilijani ja tietää mitä he tavoittelevat. Vain siten yhteistyö onnistuu. Urheilijat osallistuvat aktiivisesti tavoitteiden asettamiseen, valmennuksen suunnitteluun ja arviointiin. Osallisuus vahvistaa motivaatiota, vastuuta omasta harjoittelusta ja synnyttää luottamusta toinen toisiimme. Valmentajalla on vastuu kokonaisuudesta, vaikka arjen valmennusta teemme kaikki yhdessä ‒ urheilijat ja valmennustiimi. Tuntuu hienolta, kun urheilijat tsemppaavat ja yrittävät parhaansa. Se innostaa valmentajaa tekemään oman parhaansa. Olemme yhdessä vastuussa hyvästä ilmapiiristä. Sen eteen teemme töitä jokaisessa harjoituksessa, kertoo joukkueen vastuuvalmentaja ja Suomen Valmentajien varapuheenjohtaja Pulmu Puonti.

- Tavoitellaan yhdessä unelmia ja puhalletaan yhteen hiileen, kuvaa OVO Team Ionien kapteeni Sara Linna puolestaan ilmapiiriä, jossa harjoittelu on mielekästä ja tuloksellista.

Valmentajan päivää vietetään 25.9. Suomen Valmentajat tuottaa teemapäivän ennakkoviestintänä someaineistoja, joissa tuodaan esiin suomalaisen valmentajuuden faktoja. Faktojen kokoamisessa lähteenä on käytetty etenkin KIHU:n julkaisemia Valmentajakysely 2019 -raportteja. Osittain faktat sisältävät myös valistuneita arvioita nykytilanteesta.

Kaikki julkaistut faktakuvat sekä niiden käännökset englanniksi ja ruotsiksi löytyvät kuvapankista: https://suomenvalmentajat.kuvat.fi/i/tUQrgcE6Hz54jYBkse3RxW2fdMAymwhv.

Lisäksi aiemmilta vuosilta tuotettuna on muun muassa #kiittikoutsi-videoita, jotka ovat edelleen vapaasti käytettävissä. Aiemmat videoaineistot löytyvät YouTubesta ja ovat koottuina Suomen Valmentajien nettisivuille: https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajan-paiva-25.9/aineistot/

Miksi kiittää valmentajia Valmentajan päivänä?

Valmentajilla on valtava vaikutus elämäämme ja yhteiskuntaamme. Valmentajia voi toki kiittää vaikka jokaisena päivänä, mutta erityisen hyvä päivä kiitoksille on Valmentajan päivä 25.9.

Valmentajan päivän aloite lähti liikkeelle vuonna 2019 Suomesta, kun Suomi oli EU-puheenjohtajamaana vetovastuussa Euroopan urheiluviikosta. Aloitteen takana ovat Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Valmentajuuden maailmanjärjestö ICCE (International Council for Coaching Excellence). Suomessa asiaa eteenpäin vie myös Euroopan urheiluviikon kontaktipiste opetushallitus.

Lisätietoja:

https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajalla-on-valia-kampanja/

https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajan-paiva-25.9/

https://kihu.fi/blogi/kihun-blogi-10-faktaa-suomalaisista-valmentajista/