Valmentajan päivä 25.9. – Valmentajat luovat turvallista toimintaympäristöä

19.9.2022

Turvallinen toimintaympäristö on yksi Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman 2020-2024 osa-alueista. Suomen Valmentajat, urheiluvalmentajien ja -valmennusta edistävien tahojen oma yhdistys, on sitoutunut muiden urheilujärjestöjen kanssa yhdessä vastuullisuuden edistämiseen urheilutoiminnassa. Valmentajan päivänä 25.9. voi pohtia myös sitä, miten turvallista toimintaympäristöä rakennetaan urheilussa ja kiittää valmentajia, jotka ovat toiminnallaan luoneet kaikille avointa ja turvallista urheilua.

Suomen Valmentajat ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista käytöstä urheilussa millään toiminnan tasolla. Epäiltäessä epäasiallista käytöstä on sen kohteeksi joutuneen kokemus ratkaiseva. Jos joku kokee tulleensa kohdelluksi väärin, tulee asia ottaa esiin ja selvittää se joko itse tilanteessa tai tarvittaessa ulkopuolisen selvityksen avulla.

Turvallinen toimintaympäristö Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelman sanoin tarkoittaa seuraavaa:

”Varmistamme, että urheilu tuottaa kaikille positiivisia kokemuksia. Pidämme lapset, nuoret ja aikuiset turvassa kiusaamiselta, häirinnältä ja muulta epäasialliselta käytökseltä.”

Valmentajat ovat avainroolissa rakentamassa turvallista toimintaympäristöä, ja valmentajan rooli mahdollistaa usein myös puuttumisen epäasialliseen käytökseen.

Omassa toiminnassaan Suomen Valmentajat yhteistyötahojensa kanssa edistää turvallisen toimintaympäristön rakentamista ja kehittää valmennuskulttuuria kohti ihmislähtöisempää toimintaa. Sen lisäksi, että nämä asiat läpileikkaavat yhdistyksen perustoiminnan, niitä edistetään hankemuotoisesti esimerkiksi Erasmus+ EU-rahoitteisessa Fair Coaching -hankkeessa sekä opetus- ja kulttuuriministeriön erillisavustuksella Meidän urheilu -kehitysprosessissa. Mainittavaa on, että yhteistyötä hyvän valmennuksen ja urheilutoiminnan edistämiseksi yhdistys tekee laajamittaisesti urheiluyhteisön sisällä, mutta myös monien urheilun ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa, joita ovat esimerkiksi Väestöliitto, Ihmisoikeusliitto ja Mieli ry.

Konkreettisia toimenpiteitä

Tänä vuonna Suomen Valmentajien Valmentajan päivän ennakkoviestinnässä teemana on hyvä valmennus ja valmennuksen eettiset asiat. Tämän tiedotteen lähetyksen yhteydessä julkaistaan Fair Coaching -hankkeeseen tuotettu video, jossa thainyrkkeilyn moniosaaja Heli Salapuro kertoo näkemyksiään Fair Coaching -kulttuurin rakentamisesta.

Toisena lähiajan esimerkkinä mainittakoon, että epäasialliseen käytökseen puuttumisen ja niistä raportoinnin teemoja käsitellään Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtumassa 30.9.2022. Tapahtuma on yksi Euroopan urheiluviikon tapahtumista Suomessa. Lue tapahtumasta Nuoret valmentajat – Tulevaisuuden tekijät 30.9.2022 Helsinki.

Kolmantena konkreettisena esimerkkinä nostetaan esiin Suomen Valmentajien vuoden 2020 syksyllä tekemä ohjeistus valmentajille urheilussa tapahtuvan seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi. Se on vapaasti käytettävissä kaikille urheiluvalmentajille. Tutustu ohjeistukseen Ohjeistus valmentajille urheilussa tapahtuvan häirinnän ehkäisemiseksi.

Valmentajan päivästä 25.9. on tullut vuosittainen perinne, jota vietetään tänä vuonna neljättä kertaa. Valmentajan päivän ideana on tuoda urheiluvalmentajien arvokasta toimintaa esiin jakamalla kiitoksia sosiaalisessa mediassa ja järjestämällä pieniä yllätyksiä omille valmentajille. Kiitoksia ja tekoja välitetään somessa häshtägeillä #kiittikoutsi, #thankscoach ja #beactive. Valmentajan päivän aloite lähti liikkeelle vuonna 2019 Suomesta, kun Suomi oli EU-puheenjohtajamaana vetovastuussa Euroopan urheiluviikosta. Aloitteen takana ovat Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Valmentajuuden maailmanjärjestö ICCE (International Council for Coaching Excellence). Suomessa asiaa eteenpäin vie myös Euroopan urheiluviikon kontaktipiste opetushallitus.

Lisätietoja:

Valmentajan päivä 25.9. – mistä on kyse?

Urheiluyhteisön vastuullisuusohjelma 2020-2024