Esittelyssä: Suomen Fysiikkavalmentajat

1.4.2015

Suomen Fysiikkavalmentajat ry on perustettu vuonna 2013. Fysiikkavalmentajien oman yhdistys pyrkii kokoamaan oheisharjoittelusta vastaavat valmentajat yhteen. Toiminta-ajatuksena on edistää fysiikkavalmentajien keskinäistä verkottumista ja vuoropuhelua, jakaa osaamista sekä toimia edunvalvojana.

Suomen Valmentajiin kuuluu 24 valmentajayhteisöä eli nk. lajiyhteisöä. Suurin osa yhteisöistä on eri lajien valmentajien yhteisöjä ja jäsenet kuuluvat Suomen Valmentajien jäsenyyden ohella myös oman lajinsa valmentajien yhteisöön. Esittelemme e-valmentajissa yhteisöjen toimintaa: toisena esitellään lajirajojen ylitse valmentajia tavoittava Suomen Fysiikkavalmentajat.

Yhdistyksen perustajajäsenet ovat liikuntatieteiden tohtori Sami Kalaja, Suomen Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa sekä Pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian valmennuksen kehittäjä Mika Saari. Kalaja johti puhetta yhdistyksessä kaksi ensimmäistä toimintavuotta. Nykyisin puheenjohtajan nuijaa heiluttaa Saari. Piispa toimii sihteerinä hoitaen yhdistyksen juoksevia asioita.

Yhdistyksessä on tällä hetkellä 25 jäsentä. Jäsenkriteereinä ovat pohjakoulutus ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta sekä valmennusopista ja vähintään viiden vuoden yhtäjaksoinen kokemus fysiikkavalmennuksesta. Eduksi luetaan, jos hakija on toiminut kouluttajana omassa lajissaan tai fyysisten ominaisuuksien kehittämisessä.

Alkuvuonna 2015 yhdistys avasi nettisivut, joille päivitetään fysiikkavalmentajien koulutusmahdollisuuksia, kerätään materiaaleja itseopiskelun tueksi sekä esitellään yhdistystä ja sen jäsenistöä suurelle yleisölle.

- Asiantuntijoiden käyttö, esimerkiksi oheis- ja ominaisuusharjoittelun erikoisosaamisen osalta, kasvaa koko ajan. Laadukkaalla fysiikkaharjoittelulla urheilija muun muassa pysyy terveenä, kehon toiminta parantuu ja suorituskyky saadaan vastaamaan lajisuoritusten nykyvaatimuksia. Suomen fysiikkavalmentajien yhdistys on perustettu saamaan alan ihmiset yhteen kehittämään toimintaansa, pysymään kehityksen mukana ja vastaamaan nykyurheilun tarpeisiin. Tervetuloa mukaan yhdistykseen, jäsenhakemus löytyy nettisivuilta, puheenjohtaja Saari hehkuttaa.

Lisätietoja:

www.fysiikkavalmentajat.fi