Vuoden 2024 painopisteet ja jäsenmaksut

15.11.2023

Syyskokouksessa 15.11. hyväksytyssä toimintasuunnitelmassa vuoden 2024 päätavoitekokonaisuuksiksi nostettiin kolme teemaa; valmennuskulttuurin kehittäminen Meidän urheilu -prosessin avulla, Nuorten valmentajien integroiminen entistä paremmin suomalaiseen urheiluyhteisöön ja yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen.

Suomalaisen liikunnan ja urheilun valmennuksen laatua kohti ihmislähtöisempää toimintatapaa kehittävä Meidän urheilu -kehitysprosessi on edennyt määrittelyvaiheesta toteutus- ja jatkuvuuden varmistamisen vaiheisiin.

Nuorten valmentajien tiimin Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -hankkeen tavoitteena on integroida alle 30-vuotiaita nuoria urheiluvalmentajia pysyväksi osaksi Suomen Valmentajien toimintaa ja lisätä heidän vaikuttavuuttaan suomalaisessa urheilussa. Suuri osa hankkeen sisältämistä valtakunnallisia ja alueellisia koulutus- ja verkostoitumistapahtumista toteutetaan vuonna 2024.

Suomen Valmentajien jäsenmäärä on pysynyt noin 3500 jäsenessä viime vuodet. Potentiaalia kasvuun on, sillä arvioiden mukaan Suomessa on noin 80 000 urheiluvalmentajaa. Alkavan toimintavuoden aikana jäsenpalvelujen vuosittaiset toiminnot systematisoidaan. Alkuvuodesta toteutetaan jäsenkysely jäsenten tyytyväisyyden mittaamiseksi ja toiveiden kuulemiseksi, joiden pohjalta yhdistyksen toimintaa kehitetään.

Vuoden 2024 jäsenlaskutus aloitetaan tammikuussa. Syyskokouksen päätöksen mukaan jäsenmaksuihin ei tule muutoksia vuoteen 2023 verrattuna. Henkilöjäsenen maksu on 59 euroa, valmentajayhteisön henkilöjäsenen 39 euroa, organisaatiojäsenen 89 euroa ja sekä opiskelija- että seniorijäsenten hinta 29 euroa.

Tutustu vuoden 2024 toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon täällä!