Vuosi 2020 kääntyi voitoksi

4.5.2021

Suomen Valmentajien kevätkokous pidettiin 21.4.2021 etäyhteydellä. Kevätkokouksessa käsiteltiin vuosikertomus ja hyväksyttiin tilinpäätös vuodelta 2020.

Suomen Valmentajien tavoite oli vuonna 2020 oli ottaa harppaus yhdistyksen tunnettuuden edistämisessä ja edellisvuoden tapaan lisätä yhdistyksen merkityksellisyyttä jäsenilleen ja suomalaiselle urheilulle. Tavoitteet toteutuivat erinomaisesti.

Vuosi oli tavoitellun mukaisesti tärkeä myös yhdistyksen tulevaisuuden suunnittelun ja uudistumisen kannalta uuden strategian työstön, digitalisaation ja Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman päivittämisen myötä.

Vuosi 2020 alkoi suunnitellusti ja alkuvuoden toimet sujuivat mallikkaasti. Korona sekoitti yhdistyksen koulutuskalenterin, toi huolen vielä maksamattomien jäsenmaksujen maksamatta jättämisestä ja siirsi strategian työstöä eteenpäin. Epävarmaa tilannetta ei jääty kuitenkaan voivottelemaan, vaan toimintoja muutettiin nopealla aikataululla ‒ kiitos valveutuneen ja idearikkaan henkilöstön. Jälkikäteen voidaan todeta, että yhdistyksen sopeutuminen tilanteeseen onnistui erittäin hyvin. Yhdistyksen perustoiminnot saatiin sopeutettua korona-aikaan ja toteutettua hyvin. Lisäksi pystyttiin kehittymään monissa toimissa.

Toimintavuonna perustettu jäsenyysvaliokunta asetti vuoden pääpainon jäsenhankintaan. Jäsenhankinnan systemaattisempi suunnittelu ja uudet toimet käänsivätkin jäsenmäärän kasvuun. Suomen Valmentajat ry:n jäsenmäärä 31.12.2020 oli 3618 jäsentä, joista yhteisöjäseniä 93. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 7,4 %. Uusien jäsenten rekrytointiin liittyviä toimia haluttiin toimintavuonna suunnata erityisesti valmentajan polun alussa oleviin nuoriin valmentajiin. Tässä päästiinkin hyvään alkuun Nuorten valmentajien tiimin perustamisen kautta.

Osaamisen edistämisen osalta vuosi oli erittäin onnistunut. Toteutuneita koulutustapahtumia oli 66 ja niistä 45 pidettiin lähiopetustoteutuksena ja 21 etäyhteyksien avulla. Maantieteellisesti koulutuksia pidettiin 13 eri paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistuneiden määrä toimintavuonna oli ennätyksellinen 2761, joista miehiä oli 1413 ja naisia 1348. Ennätyksellinen osallistujamäärä selittyy osakseen viidellä webinaarilla, jotka keräsivät paljon osallistujia.

Koronapandemia näkyi viestinnän sisällöissä. Yhdistys osallistui valmentajien ohjeistamiseen koronaan liittyen ja toi esiin valmentajien vastuullista toimintaa viestintänsä kautta. Viestinnässä sosiaalisen median rooli korostui jälleen entisestään.

Webinaareihin ja koulutuksiin liittyen tallenteita sekä videomateriaaleja tehtiin yhteensä 32 kappaletta. Tämän lisäksi Valmentajan päivää varten tehtiin neljä videota, joiden tuottamista Opetushallitus tuki. Valmentaja-lehti ilmestyi totutusti viisi kertaa ja e-Valmentaja 15 kertaa. Mediatiedottamista tehtiin aktiivisemmin kuin aiempina vuosina, 13 tiedotetta, ja mediaonnistumiset olivat aiempia vuosia suoremmin liitännäisiä tehtyihin tiedotustoimiin.

Yksittäisenä viestinnän ja arvostustyön onnistumisena ei voi ohittaa Valmentajan päivää, joka näkyi laajasti sosiaalisessa mediassa 25. syyskuuta niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Valmentajan päivää tullaan viettämään samalla päivämäärällä jälleen vuonna 2021.

Vaikutusrooli vahvistui vuonna 2020. Yhdistyksellä oli edustaja muun muassa Eettisten asioiden neuvottelukunnassa ja Erkka Westerlund valittiin Olympiakomitean hallituksen varajäseneksi yhdistyksen ehdokkaana.

Valmentaa kuin nainen kamppailulajeissa -hanke sai rahoituspäätöksen tammikuun puolessa välissä, jonka jälkeen se käynnistettiin ripeästi. Lisäksi käynnistyivät Kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistäminen valmennuksessa (KKY) –hanke ja Italian lentopalloliigan koordinoima Erasmus+ -hanke Fair Coaching.

Arvostustyö on tarkoittanut yhdistyksen toiminnassa etenkin valmennuskulttuurin muutoksen edistämistä Valmentajalla on väliä -kampanjan mukaisesti.  Suomen Valmentajat haluaa laajentaa tätä arvostustyötä palvelemaan koko suomalaisen urheilun laadun parantamista. Tämä oli tarkoitus aloittaa toimintavuonna monivuotisen Meidän urheilu -kehitysprosessin kautta yhteistyössä Suomen Ammattivalmentajat SAVALin ja Suomen Olympiakomitean kanssa, muut urheilun tahot mukaan haastaen. Rahoitushakemus ja sitä kautta aloitus siirtyivät eteenpäin koronapandemian vuoksi.

Koronan vaikutus näkyi sekä tulo- että menopuolella. Yhdistyksen toimintavuoden kokonaistuotot olivat 594 189,61 € ja kokonaismenot 553 547,10 €, jolloin tulos päätyi 40 642,51 € ylijäämäiseksi.

Vuosikertomus on luettavissa täältä.