Taustaa

Suomen Valmentajat ry:n ja myös Suomen Ammattivalmentajat ry:n yksi tärkeimmistä tehtävistä on valmentajien arvostuksen parantaminen Suomessa.

Urheilun ja valmentajien arvostus ovat lähellä toisiaan. Valmentajaa voidaan pitää tärkeimpänä urheilun arvojen vaalijana ja viestinviejänä sukupolvelta toiselle. Tähän perustuen urheilun arvoja on työstetty valmentajuuden osalta toimintaa ohjaaviksi johtoajatuksiksi.

Kiitokset kaikille, jotka ovat tuoneet panoksensa aineiston sisältöihin!

Suomen Valmentajien Arvostustoimikunta 2016: Erkka Westerlund (pj.), Kari Niemi-Nikkola, Simo Tarvonen, Kirsi Hämäläinen, Pekka Potinkara, Sari Tuunainen ja erikseen kokouksiin kutsuttuna Pia Pekonen.

Valmentajan ja urheilijan eettisen ohjeiston työstön johtoryhmä 2013-2016: Anneli Laine-Näätänen (OVO), Kirsi Hämäläinen (Olympiakomitea), Jarmo Saarela (SJRY), Katja Saarinen (Paralympiakomitea), Laura Tast (Valo), Leena Huovinen (Olympiakomitea), Markus Juhola (JPY), Mikaela Ingberg (Olympiakomitea), Pekka Potinkara (SAVAL), Sari Multala (SPV), Susanna Sokka (ADT) ja Kristiina Danskanen (Suomen Valmentajat)

Olympiakomitean ja Valon Urheilun arvostusryhmä 2016

Olympiakomitean valmennusosaamisen verkosto 2016

Suomen Valmentajien hallitus 2016

Suomen Ammattivalmentajat SAVALin hallitus 2016