Nyt on aika hakea koulutustukea!

26.9.2018

Suomen Valmentajat jakaa vuosittain jäsenistölleen koulutustukea oman osaamisen lisäämiseen ja kehittymiseen valmentajana. Koulutustuki voidaan myöntää sellaisten kansainvälisten koulutustilaisuuksien kustannusten peittämiseksi, jotka edesauttavat valmennustietouden lisääntymistä maassamme.

Yhdistyksen hallitus teki sääntömuutoksia koulutustukien hakemiseen vuoden 2017 lopussa. Hakemukset käsitellään nykyisin kaksi kertaa vuodessa; vuoden ensimmäinen hakuaika päättyy huhtikuun lopussa ja jälkimmäinen lokakuun lopussa. Nyt on siis reilu kuukausi aikaa tehdä koulutustukihakemus, joko takautuvasti aiemmin tänä vuonna tapahtuneesta tilaisuudesta tai ennakkoon tulevasta koulutustilaisuudesta.

Koulutustukea voidaan myöntää myös Suomen Valmentajien yhteisöjäsenelle, jonka jäsenyys on kestänyt vähintään vuoden. Henkilön, joka osallistuu ko. koulutustapahtumaan yhteisöjäsenen edustajana, tulee olla liittynyt Suomen Valmentajien henkilöjäseneksi ja maksanut jäsenmaksunsa ko. tapahtuman alkuun mennessä.

Hakemuksesta on selvittävä tilaisuuden ohjelma, sisältö ja kustannukset sekä kokonaissuunnitelma niiden kattamiseksi. Hakemukset tulee tehdä ohjeiden mukaan Jäsenhuoneesta löytyvällä lomakkeella.