Handbollstränarna går med i tränarlaget

23.11.2020

Enligt den nya strategin är Finlands tränare kapten för idrottstränarlaget, föreningen för samman laget och hjälper sina medlemmar med att utveckla sina färdigheter, att lyckas och till att få respekt. Som en ny grengemenskap ansluter sig Suomen Käsipallovalmentajat – Finlands Handbollstränare ry till laget.

En handbollstränare kan enligt samarbetsavtalet höra till både Finlands tränare och den egna grengemenskapen med ett och samma medlemskap. Den årliga medlemsavgiften är 59 €.

Den mest kända av Finlands tränare rf:s medlemsförmåner är tränartidningen Valmentaja, som utkommer fem gånger per år. Som medlem får du även e-Coach 12-15 gånger per år och vidare och kompletterande utbildning för tränare till medlemspriser. Mer information om förmånerna hittar du här.

Hur blir jag medlem?

En handbollstränare som ännu inte är medlem i Finlands tränare ansluter sig på adressen: www.suomenvalmentajat.fi/jasenyys/jaseneksi-liittymislomake/. Välj personligt medlemskap (henkilöjäsenyys) (eller Saval-medlemskap om tränarens fackförbund är SAVAL) som medlemstyp, det primära medlemsskapet från menyn Suomen Käsipallovalmentajat – Finlands Handbollstränare ry och resten av informationen enligt det som tillfrågas. Dom som anslutit sig före den 1 december 2020 får den sista tränartidningen 2020 som extra, trots att de bara betalar 2021 års medlemsavgift.

En handbollstränare, som redan är medlem i Finlands tränare och även vill vara medlem i Suomen Käsipallovalmentajat – Finlands Handbollstränare ry, meddelar sin önskan om att gå med i grengemenskapen via e-post till toimisto@suomenvalmentajat.fi. Anmälan bör vara till hands senast den 31 december 2020, så att det gemensamma medlemskapet beaktas vid 2021 års medlemsfakturering och grengemenskapen får sin del av medlemsavgiften. Efterföljande anmälningar kommer att påverka faktureringen först 2022. För mer information om medlemskapet i Finlands tränare, kontakta oss via telefon på 044 4596730 eller via e-post toimisto@suomenvalmentajat.fi.

Tillsammans också med Handbollsförbundet

Suomen käsipallovalmentajat – Finlands Handbollstränare ry leds av Toni Kallio.

- Suomen Käsipallovalmentajat - Finlands Handbollstränare rf går ivrigt med i Suomen Valmentajat- Finlands tränares lag. Det är dags att den tysta tiden i föreningen tar slut så att vi tillsammans med Finlands tränare kan stöda den växande mängden utbildade handbollstränare. Vi har också en bra kontakt med Handbollsförbundet och vi har redan diskuterat om att ordna högklassiga internationella evenemang för tränarna, ordföranden berättar.

Lue uutinen suomeksi