Kevätkokouksessa iloittiin onnistuneesta vuodesta 2021

22.4.2022

Suomen Valmentajien kevätkokous järjestettiin Sporttitalolta käsin hybridimuodossa 20.4.2022. Kevätkokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat eli pääasiassa kerrattiin vuotta 2021 toiminnan ja talouden näkökulmista.

Vuoden 2021 tärkein onnistuminen oli se, että pitkään suunniteltu Meidän urheilu -kehitysprosessi saatiin käyntiin. Loppuvuoden aikana koottiin ohjausryhmä ja se kokoontui ensimmäisen kerran. Lisäksi saatiin toteutettua hankevastaavan rekrytointiprosessi sekä osa-aikaisten ja ostopalveluresurssien kartoitus. Näillä toimilla mahdollistettiin prosessin käynnistyminen laajamittaisesti keväällä 2022.

Suomen Valmentajat on kehittänyt aktiivisesti sähköisiä toimintaympäristöjään viime vuosina ja tätä kehitystyötä jatkettiin vuonna 2021. Aiemmin käyttöön otettuja järjestelmiä hyödynnettiin aiempaa tehokkaammin ja erityisesti verkkokoulutusta ja laskutusta kehitettiin.

Suomen Valmentajat ry:n jäsenmäärä 31.12.2021 oli 3734 jäsentä. Jäsenmäärä kasvoi edellisestä vuodesta 3,2 % eli 116 jäsenellä.

Toteutuneita koulutustapahtumia oli 86, joista 47 toteutettiin lähiopetuksena ja 39 etäyhteyksien avulla. Koulutustapahtumia järjestettiin kaikkiaan 12 eri paikkakunnalla. Koulutuksiin osallistuneiden määrä oli 2114, joista naisia oli 1253 ja miehiä 861. Englannin kielistä koulutusta oli enemmän kuin koskaan aiemmin.

Yhdistyksen taloustilanne on hyvällä mallilla. Vuosi 2021 oli jonkin verran ylijäämäinen.

Tutustu tarkemmin vuoden 2021 toimintaan vuosikertomuksesta.