Koronaohjeet siirtyivät lajikohtaisiksi

8.6.2020

Kun kokoontumisrajoitus muuttui kesäkuun alusta lähtien kymmenestä 50 henkilöön ja kilpailutoiminta sallittiin avattavaksi erityisjärjestelyin, joutuivat lajiliitot tiukan pohdinnan eteen. Miten juuri meidän lajissamme voidaan turvallisesti siirtyä kohti ”normaalimpaa” toimintaa koronan vielä jonkin verran jyllätessä maassamme?

Lajit olivat hyvin erilaisissa tilanteissa, sillä osassa kiirehdittiin aloittamaan kilpailuja ja sarjoja, kun toisissa niihin pyritään pääsemään kiinni normaalin vuosikalenterin mukaan syksyllä tai alkutalvesta. Eroavaisuutta on myös esimerkiksi siinä, minkä verran lähikontaktia lajiin kuuluu tai onko kyseessä sisä- vai ulkolaji.

Kilpailutoimintaa tarkoin ohjein

Kilpailutoiminnan osalta aluehallintovirastojen määritelmät erityisjärjestelyistä olivat ympäripyöreitä, eivätkä juurikaan antaneet konkretiaa lajiliitoille. Selvää niissä oli se, että kokoontumisrajoitus on 50 ja yleisötapahtumissa paikalla voi olla korkeintaan 500 henkilöä mukaan lukien tapahtuman osallistujat. Huomioitavaa on, että 50 henkilön kokoontumisrajoitus on alkuun voimassa kesäkuun loppuun saakka ja yleisötilaisuuksien 500 henkilön rajoitus heinäkuun loppuun saakka. Tilanne voi siten elää lähikuukausien aikanakin.

Etenkin isojen stadionien ja tapahtuma-alueiden osalta 500 henkilön rajoitusta on pidetty kohtuuttoman pienenä ja lajit ovat suunnitelleet yleisötoimien turvallisuutta toivoen saavansa ottaa vastaan suurempiakin yleisömääriä. Julkisuudessa asiasta on käyty keskustelua ja se näyttäisi etenevän myös päätöksenteossa uudelleen harkintaan.

Näistä lähtökohdista lajit ovat tehneet kilpailutoiminnan käynnistämisen ohjeita ja päivittävät niitä matkan varrella. Vaikka jokainen laji on joutunut pohtimaan koronaviruksen leviämisen ehkäisemisen tapoja itsenäisesti, lajien välinen yhteistyö ohjeiden laatimisessa on ollut myös kiitettävää. Samankaltaiset lajit ovat mallintaneet toisiaan ja käyneet vuoropuhelua ohjeistuksista. Ohjeistuksia laadittaessa huolehdittavana on terveysnäkökulma niin urheilijoiden, valmentajien, toimitsijoiden kuin yleisönkin osalta.

Olympiakomitea on huolehtinut siitä, että isossa kuvassa kaikki sen jäsenjärjestöt ovat tilanteen tasalla yhteiskunnan ohjeista ja yleisistä suosituksista urheilun osalta.

Olympiakomitean ohjeistukset: Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

Näistä lajiliitot ovat sitten tehneet omia tulkintojaan huomioiden myös lajinsa kansainvälisiä esimerkkejä. Tässä muutamia poimintoja eri lajien ohjeista niiltä osin, joilla kilpailukausi on kesällä:

Yleisurheilu: Suomen Urheiluliiton toimenpideohjeet korona-ajan kisajärjestäjille

Jalkapallo: Jalkapallon kilpailutoiminnan koronainfo

Pesäpallo: Pesäpalloliiton korona-ajan ohjeistuksia

Suunnistus: Koronaviruksen vaikutukset Suomen Suunnistusliiton alaiseen toimintaan

Golf: Toimialan yhteinen tiedote COVID-19 (22.5.2020) ja UKK (22.5.2020)

Harjoituksiin omat ohjeensa

Harjoitusten osaltakin on lajikohtaisia eroavaisuuksia, mutta perusperiaatteet ovat varsin samankaltaiset ryhmäharjoittelun osalta. Esimerkiksi sairaana harjoituksiin ei ole asiaa ja hygieniasta on huolehdittava erityisellä tarkkuudella. Erityisryhmiin kuuluvien on syytä harkita oma osallistumisensa. Harjoituksissa tulisi pitää noin kahden metrin turvavälit kaikessa mahdollisessa ja kontaktia otetaan vain niissä harjoituksen osissa, missä se on välttämätöntä. Ryhmäharjoituksiin tullaan täsmällisesti ja niistä lähdetään pois oman vuoron päätyttyä. Pukuhuonetiloja ja vastaavia ei-harjoitustiloja käytetään niin vähän kuin mahdollista.

Esimerkkeinä harjoittelun ohjeistuksista käyvät sisälajit, joissa kausi on tarkoitus aloittaa ensi syksynä tai alkutalvesta:

Salibandy: Salibandyliiton ohjeistus seuroille harjoittelun toteuttamiseen 1.6. alkaen

Koripallo: Toimintaohjeita seuroille koronatilanteessa

Judo: Kamppailulajien yhteiset ohjeet seuraharjoitteluun koronaviruksen aiheuttamassa poikkeustilanteessa 1.6. alkaen

Tanssi: Tanssiurheiluliiton ohjeet seuratoiminnan käynnistämiseen 1.6.2020 alkaen

Monet valmennukseen liittyvät periaatteet, mitkä olivat voimassa kymmenen hengen kokoontumisrajoitusten ja kilpailutoiminnan kiellon aikaan, toimivat edelleen harjoitusten organisoinnin ohjeistuksina. Tässä muistin virkistämiseksi julkaisemamme ohjeet, jotka kokonaisuudessaan olivat voimassa 31.5.2020 saakka: 8 ohjetta valmennukseen korona-aikana