Kyselytutkimus urheilijoille

26.6.2019

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää entisten ja aktiiviurheilijoiden henkistä hyvinvointia ja siihen liittyviä tekijöitä sekä näiden välisiä yhteyksiä. Tiedon perusteella pyritään saamaan kokonaiskuva suomalaisten urheilijoiden henkisestä hyvinvoinnista ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Näin voidaan laatia suosituksia ja mahdollisia toimintamalleja, joilla voidaan vahvistaa henkistä hyvinvointia urheilussa.

Tutkimukseen on kutsuttu kaikki ne aktiivi- ja entiset huippu-urheilijat, jotka on saatu Olympiakomitean, lajiliittojen, Suomen Valmentajat ry:n, Suomen Ammattivalmentajat SAVALin ja urheilija- sekä pelaajayhdistysten kautta kiinni. Tutkimuksen toteuttajana on UKK-instituutti ja Tampereen yliopisto yhteistyössä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen ja Olympiakomitean kanssa. Päätutkijana toimii PsT, urheilupsykologi Satu Kaski.

Kysely on tarkoitettu lajinsa korkeimmalla tasolla urheileville urheilijoille ja niille, jotka ovat joskus urheilleet lajinsa korkeimmalla tasolla.

Valmentaja, jos olet itse urheillut lajisi korkeimmalla tasolla, niin vastaathan kyselyyn. Pyydämme teitä lähettämään alla olevan linkin myös kaikille omille ja oman lajinne korkeimmalla tasolla urheileville urheilijoille.

Yhteistyöstä kiittäen,

Tutkimustiimi

Satu Kaski, Jari Parkkari, Ulla Kinnunen, Monna Arvinen-Barrow

Vastaa kyselyyn!