Muutoksia yhdistyksen toimintasääntöihin

25.11.2019

Suomen Valmentajien syyskokous pidettiin Olympiakomitean koordinoiman Superlauantain yhteydessä Vantaalla lauantaina 23.11.2019. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen syyskokoukselle määräämien asioiden lisäksi esitys yhdistyksen uusiksi toimintasäännöiksi. Syyskokous hyväksyi säännöt, jotka olivat jo käyneet Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ennakkotarkastuksen ja odottavat sieltä enää virallista vahvistusta.

Uusissa säännöissä yhdistyksen toiminnan tarkoitus on kirjattu pelkistetysti:

Toiminnan tarkoituksena on edistää urheiluvalmennusta ja –valmentajuutta Suomessa.

Säännöt korostavat myös yhdistyksen sitoutumista kulloinkin voimassa oleviin suomalaisen urheilun arvoihin ja eettisiin säännöksiin. Sääntöihin voit tutustua jutun lopussa olevan linkin kautta.

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020. Suomen Valmentajien tavoite vuonna 2020 on ottaa harppaus yhdistyksen tunnettuuden edistämisessä ja edellisvuoden tapaan lisätä yhdistyksen merkityksellisyyttä jäsenilleen ja suomalaiselle urheilulle. Vuosi on tärkeä myös yhdistyksen tulevaisuuden suunnittelun ja uudistumisen kannalta.

Yhdistyksen päätehtävät strategian mukaisesti kiteytyvät seuraavien viiden teeman alle:

  • Arvostus
  • Osaaminen
  • Yhteisöllisyys
  • Valmentajuus
  • Yhteistyö

Vuoden 2020 toimintasuunnitelman ja talousarvion löydät sivun lopussa olevasta linkistä. Yhdistyksen tärkein ja suurin tulonlähde ovat jäsentulot. Jäsenhinnoiksi syyskokous hyväksyi henkilöjäsenmaksun 59 euroa ja yhteisöjäsenmaksun 89 euroa. Yhdistyksen henkilöjäsenmaksu on pysynyt samalla tasolla jo vuodesta 2015. Yhteisöjäsenen pieni hinnan korotus perustuu siihen, että yhteisöjäsenille on lisätty uusia jäsenetuja (mm. Kehittyvä koutsi -työpaja ja koulutustuki). Liittymismaksua yhdistys ei peri.

Yhdistyksen hallituksen kokoonpano säilyy entisellään, sillä erovuorossa olleet Antti Paananen, Pulmu Puonti ja Johanna Ylinen olivat ilmoittaneet halukkuutensa jatkaa hallituksessa, eikä kokouksessa tullut muita ehdotuksia, joten heidät valittiin jatkamaan seuraavalle kaksivuotiskaudelle 2020-2021. Puheenjohtajana kaksivuotiskautensa toista vuotta jatkaa Jorma Kemppainen ja jäseninä Pekka Rindell, Kirsi Hämäläinen, Juha Dahlström ja Anu Nieminen.

Syyskokous hyväksyi myös yhdistykselle päivitetyt kurinpitosäännöt ja nimesi kurinpitoelimen. Kurinpitosääntöjen alaisuudessa ovat kaikki henkilöjäsenet, yhteisöjäsenet sekä myös lajiyhteisöt. Säännöt ovat luettavissa sivun lopussa olevasta linkistä. Kurinpitoelimeen valittiin Turun ja Helsingin yliopiston yhteinen urheiluoikeuden professori oikeustieteen tohtori varatuomari Antti Aine sekä tänä vuonna urheilijan uransa päättänyt lentopalloilija ja oikeustieteen maisteri Pauliina Vilponen. Kurinpitoelin valitaan vuodeksi kerrallaan, kuitenkin niin että ensimmäinen toimikausi alkoi syyskokouspäivästä kestäen vuoden 2020 loppuun. 

Toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2020

Toimintasäännöt

Kurinpitosäännöt