Reilun kilpailun edistämisohjelma julkaistu

9.2.2023

Suomen Valmentajat on sitoutunut puhtaan urheilun ja reilun kilpailun edistämiseen. Suomen Valmentajien jäsenkunta – suomalaiset ja Suomessa toimivat ulkomaiset valmentajat – ovat keskeisessä roolissa puhtaan urheilun ja reilun kilpailun edistäjinä urheilijan lähimpinä tukihenkilöinä.

Suomen Valmentajat vaatii jäseniltään ehdottoman kielteistä suhtautumista dopingiin ja kilpailumanipulaatioon. Suomen Valmentajien jäsenenä olevat valmentajat ovat sääntöjen mukaan sitoutuneita yhdistyksen eettisiin kirjauksiin ja niiden perusteella yhdistyksen omaan ja vakavien eettisten rikkomusten keskitettyyn kurinpitomenettelyyn. 

Yhdistys tiedottaa aktiivisesti jäsenistölleen antidopingsäännöstöstä ja antidopingtyön ajankohtaisista asioista sekä kilpailumanipulaation torjuntaan liittyvistä asioista. Myös koulutustoimilla edistetään näitä teemoja. Jäsenistölle suositellaan SUEK:in Puhtaasti paras ja Reilusti paras -verkkokoulutusten suorittamista.

Yhteistyö Suomen urheilun eettinen keskus SUEKin kanssa on tiivistä dopingin ja kilpailumanipulaation vastaisessa työssä.
Suomen Valmentajien Antidoping-ohjelma päivitettiin syksyllä 2022 ja samalla se yhdistettiin ensimmäistä kertaa luodun kilpailumanipulaation torjuntaohjelman kanssa. Kokonaisuudesta syntyi Suomen Valmentajien Reilun kilpailun edistämisohjelma − Antidopingtoiminta ja kilpailumanipulaation torjunta.

Ohjelmassa kuvataan yhdistyksen ja sen jäsenten sitoutuminen antidopingtoimintaan ja kilpailumanipulaation torjuntaan sekä yhdistyksen konkreettiset toimenpiteet reilun kilpailun edistämiseksi. Ohjelmassa kuvataan myös valmentajan moninaiset roolit suhteessa kilpailumanipulaatioon ja sen torjuntaan.

Tutustu ohjelmaan!