Valmentajan polku 2022

10.2.2022

Suomen Valmentajat julkaisi Valmentajan polku -mallin 2013. Noihin aikoihin monet lajit kuvasivat urheilijan polkujaan. Niiden rinnalle haluttiin rakentaa kuvaus valmentajan osaamisen kehittymisestä omalla polullaan. Edelleen ajankohtaisen kehitysmallin ulkoasu on päivitetty ja Valmentajan polun sanoitukset muokattu vastaamaan nykyistä puhe- ja valmennustapaa.

Valmentajan polun avulla on mahdollista hahmottaa, kuinka erilaisilla motiiveilla valmentamisen voi aloittaa. Oppimisen ja opettamisen tapojen kuvaukset antavat harkintavaiheessa oleville valmentajille tukea oman toiminnan toteuttamiseen ja arjessa oppimiseen.

Valmistavan vaiheen valmentaja pystyy jo reflektoimaan aikaisempia kokemuksiaan ja asettamaan laajempia tavoitteita valmentajana kehittymisessä. Mallissa korostuu jatkuva kehittyminen.

Vaikka hallintavaiheessa on rakentunut tietoinen valmennusfilosofia ja valmennuksen kokonaisuuden hallinta, osaamisen kehittyminen jatkuu. Hallintavaiheen valmentaja uudistuu muun muassa jakamalla tietoaan muille.

Valmentajan polussa on otettu huomioon, että ensin huomio kiinnittyy enemmän itseen ja omaan toimintaympäristöön. Valmennustaitojen ja -kokemuksen karttuessa huomio ohjautuu yhä enemmän urheilijaan ja valmennuksen kokonaisuuteen.

Valmentajan polku kannustaa itsensä kehittämiseen. Mallin avulla voi tunnistaa ja sanoittaa osaamistaan ja asettaa kehittymistavoitteita oman valmentajan polkunsa varrella.

Tavoitteena on tulla tietoiseksi eri oppimistilanteissa tapahtuvasta kehittymisestä ja edistää toiminnassa tapahtuvien oppimistilanteiden tunnistamista. Polku auttaa pohtimaan omaa valmentajuutta ja arvostamaan polulla eri vaiheessa olevien henkilöiden valmennusosaamista sekä löytämään heille sopivia kouluttautumisen ja verkostoitumisen tapoja.

Valmentajan polku -mallia käytetään Suomen Valmentajien Kehittyvä koutsi -työpajassa, kun valmentajat työstävät henkilökohtaisia oppimis- ja kehittymissuunnitelmiaan. Malli on käytössä myös useilla muilla valmentajakoulutuksen järjestäjillä.

Uusittu malli eri toimijoiden tarpeisiin on ladattavissa täältä.