Lisää nuorten valmentajien osallisuutta

7.8.2023

Nuorten valmentajien tiimi järjestää syyskuun lopussa jälleen Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtuman alle 30-vuotiaille valmentajille. Tapahtuma järjestetään Varalan Urheiluopistolla Tampereella 30.9.–1.10.2023. Tapahtumassa päästään oppimaan tekemällä ja mukaan ovat tervetulleita kaikki alle 30-vuotiaat valmentajat. Kolmatta kertaa järjestettävä tapahtuma laajenee nyt kahdelle päivälle ja pystytään järjestämään maksutta Suomen Valmentajien jäsenille Erasmus+ Nuoriso-ohjelmista saadun hankerahoituksen turvin.

Suomen Valmentajien Nuorten valmentajien tiimin Nuoret valmentajat – tulevaisuudet tekijät -hanke käynnistyi kesäkuun alussa Erasmus+-hankerahoituksella. Kaksivuotinen hanke vahvistaa nuorten valmentajien osallisuutta suomalaisessa urheilussa sen kaikilla osa-alueilla.

Euroopan Unionin Erasmus+-ohjelma rahoittaa nuorten osallistumishankkeita, jotka tukevat nuorten osallistumista yhteiskunnalliseen toimintaan.

Rahoitusta saavat hankkeet, jotka kannustavat kokeilemaan, testaamaan ja seuraamaan uudenlaisia tapoja lisätä osallistumista ja vuorovaikutusmahdollisuuksia.

Olennaista on, että hankkeita ovat toteuttamassa aina suunnittelusta arviointiin nuoret itse.

Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät on Suomen Valmentajien Nuorten valmentajien tiimin ideoima hanke, joka sisältää kahden vuoden aikana valtakunnallisia ja alueellisia koulutus- ja verkostoitumistapahtumia sekä verkkokoulutusmateriaalin tuottamista nuorille valmentajille.

Hankkeen aikana järjestetään ainakin kuusi nuorille valmentajille avointa Valkkukahvila-tapaamista eri puolilla Suomea sekä kaksi isompaa Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtumaa Varalassa ja Vierumäellä.

Hankkeen toteutuksesta vastaa Nuorten valmentajien tiimin jäsenet Suomen Valmentajien toimiston henkilökunta apunaan.

Hanke sai Erasmus+-rahoitusta kahdelle vuodelle lähes 60 000 euroa. Rahoitus mahdollistaa nuorten oman toiminnan laadukkaan suunnittelun, toteutuksen ja seurannan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi.

Hankkeen tavoitteena on, että alle 30-vuotiaat nuoret urheiluvalmentajat tulevat pysyvästi osaksi Suomen Valmentajien toimintaa ja ovat sen myötä myös vahvemmin vaikuttamassa suomalaiseen urheiluun.

Tarkoituksena on hankkeen avulla lisätä nuorten valmentajien toimintamahdollisuuksia koko suomalaisessa urheilukentässä aina lajiliittoja ja seuroja myöten.

Ilmoittaudu mukaan Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtumaan Varalan Urheiluopistolle Tampereella 30.9.–1.10.2023!

Tutustu Nuorten valmentajien tiimiin!

Tutustu nuorten osallistumishankkeeseen!

Tekstissä on käytetty pohjana Nuorten valmentajien tiimin jäsenten Siiri Turusen ja Lilli Turusen Valmentaja-lehteen 3/2023 kirjoittamaa laajempaa artikkelia.