Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät

Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -hankkeen tavoitteena on, että alle 30-vuotiaat nuoret urheiluvalmentajat tulevat nykyistä laajemmin ja pysyvämmin osaksi Suomen Valmentajien toimintaa ja ovat sitä kautta vaikuttamassa entistä vahvemmin suomalaisessa urheilussa. Nuorten valmentajien toimintamahdollisuuksia suomalaisessa urheilussa vahvistetaan myös laajemmin esimerkiksi lajiliittojen ja seurojen toimintaympäristöissä. Toimenpiteiden avulla nuoret valmentajat saavat osaamista ja rohkaisua ottaa roolia laadukkaan suomalaisen urheilun edistämisessä.

Noin kymmenen alle 30-vuotiasta eri lajien urheiluvalmentajaa, Nuorten valmentajien tiimi, muodostaa hankkeen ydinryhmän. Hanke on heille kahden vuoden oppimisprosessi, ja he toteuttavat sen aikana tapahtumia muille vertaisilleen. Hanke laajentaa vuonna 2020 käynnistynyttä Nuorten valmentajien tiimin toimintaa.

Hankkeessa:

- koulutetaan Nuorten valmentajien tiimiä osaamistyöpajojen avulla.
- Nuorten valmentajien tiimi järjestää alueellisia Valkkukahviloita.
- Nuorten valmentajien tiimi järjestää kaksi Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtumaa.
- Nuorten valmentajien tiimi ja osallistujat tuottavat sisältöä Nuoren valmentaja reppu -verkkokoulutukseen ja viestintäkanaviin.
- autetaan nuoria valmentajia jakamaan osaamistaan ja verkostoitumaan.

Hankkeessa on kolmenlaisia tapahtumia:

Neljä osaamistyöpajaa Nuorten valmentajien tiimin jäsenille. Kuusi Nuorten valmentajien tiimin jäsenten järjestämää alueellista Valkkukahvilaa, joissa solmitaan uusia tuttavuuksia ja verkostoidutaan yli lajirajojen. Kaksi Nuorten valmentajien tiimin jäsenten järjestämää Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -tapahtumaa, joilla tavoitetaan laajasti ja valtakunnallisesti nuoria valmentajia ja autetaan heitä valmentajana toimimisessa.

Lisäksi tehdään suunnittelutyötä ja viestinnällisiä toimenpiteitä verkon välityksellä. Suomen Valmentajat auttaa nuoria hankkeen toteutuksessa ja antaa omat verkkoalustansa ja viestintäkanavansa nuorten käyttöön.

Tapahtumien kohderyhmänä on alle 30-vuotiaat nuoret urheiluvalmentajat, joita tullaan tavoittamaan noin 100-150 riippuen siitä, minkä verran tapahtumissa on samoja osallistujia. Viestinnän keinoin tavoitetaan vielä huomattavasti suurempi määrä nuoria valmentajia, arviolta ainakin 500.

Nuoret valmentajat – tulevaisuuden tekijät -hankkeen rahoitusohjelma on Erasmus+ Nuoriso-ohjelmat, Nuorten osallistumishankkeet. Hankeaika on 1.6.2023-31.5.2025.