Suomen Valmentajat vahvasti mukana Keplin valmennuksen kehittämishankkeessa

2.3.2016

Kepli on käynnistänyt EU:n maaseuturahaston rahoittamana kolmivuotisen ”Seuramentor ohjaajien tukena” -hankkeen ja tekee siinä koulutusyhteistyötä Suomen Valmentajien kanssa. Hankkeen tuella on tarkoitus kouluttaa 30 urheiluseuraan seuramentoreita, joiden tehtävänä on kehittää seuran vetäjähankintaa Keplin palkkaaman hankekoordinaattorin tukemana.

Kehittämistoimenpiteinä seuroissa hankkeeseen liittyen on uusien ohjaajien ja valmentajien perehdytys, koulutus sekä seuran vetäjänhankintaoppaan suunnittelu.

Hankkeen avulla seuran on mahdollisuus kouluttaa uusia ohjaajia nuorista tai lasten vanhemmista sekä tukea toimivien valmentajien täydennyskoulutusta lajien yhteisillä valmennusklinikka-tilaisuuksilla. Suomen Valmentajien lisäksi hankkeen koulutuksellisia yhteistyötahoja ovat Kuortaneen urheiluopisto ja Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU.

Hankkeeseen haetaan parhaillaan mukaan 15 seuraa, joilla on halu kehittää ohjaajien ja valmentajien toimintaa omassa seurassa erityisesti lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksen edistämiseksi. Seuralta vaaditaan hallituksen päätös sitoutua hankkeeseen, nimetty seuramentor tai seuramentor-pari koulutettavaksi Suomen Valmentajien Lajimentori-koulutuksella ja sitoutumista EU-hankkeen edellyttämään talkootyöpanokseen (n.120 tuntia/3 vuotta), joka koostuu seuran vetäjähankintaan ja seuramentor -koulutukseen liittyvästä ajankäytöstä ja kehittämistyöstä. Toiset 15 seuraa haetaan mukaan vuonna 2017.

Suomen Valmentajat ovat vahvasti mukana kouluttamassa hankkeeseen valittujen seurojen nimettyjä mentoreita sekä valmentajia.

- Hanke on hieno esimerkki uudenlaisesta tavasta hankkia rahoitusta seurojen valmennuksen tukemiseen. Erityisen hienoa on, että mentorointi on valittu työkaluksi tukea valmentajia. Muutoinkin valmentajille on tiedossa hyvä paketti koulutusta hankkeen kautta. Olemme innoissamme, että saamme olla mukana tällaisessa hankkeessa, sanoo Suomen Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa.

Yhteistyön nimissä Kepli liittyi Suomen Valmentajien yhteisöjäseneksi, mikä tarkoitti edullisempia koulutushintoja kaikista hankkeeseen sovituista koulutuksista.

Lisätietoja:

www.kepli.fi/seuramentor