Vammat Veks! – Lisää terveitä urheiluvuosia

11.3.2014

Moni urheilija joutuu kamppailemaan monen moisten vammojen kanssa. Vuosittain sattuu noin 350 000 liikuntavammaa ja niitä sattuu etenkin nuorille urheiluseuraharrastuksissa. Useat vammat olisivat ehkäistävissä. Tätä viestiä viemään on luotu kevään aikana Suomea kiertävä Vammat Veks! -koulutuskiertue.

Suomen Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa ohjaa jalkapalloilija Vera Varista suoritustekniikassa.

Selvitysten pohjalta tiedetään, että kaikki urheilevat lapset ja nuoret eivät liiku terveytensä kannalta riittävästi. Tämän seurauksena lasten ja nuorten fyysiset ominaisuudet ja yleinen taitotaso eivät välttämättä ole riittävät urheiluseuroissa tapahtuvaan intensiiviseen urheiluun. Heikko fyysinen kunto, puutteelliset liikunnalliset perustaidot ja yksipuolinen harjoittelu lisäävät sekä äkillisten vammojen että rasitusvammojen riskiä.

Monipuolinen, järkevästi rytmitetty harjoittelu sekä yleisten liiketaitojen ja kehon hallinnan kehittäminen ovat avainasemassa vammojen ehkäisyssä. Systemaattinen liikuntavammojen ehkäisy lisää terveitä harjoittelu- ja kilpailupäiviä urheilu-uralle sekä luo vankempaa pohjaa elinikäiselle liikunta-aktiivisuudelle. Kaiken perustana on terve, urheilullinen elämäntapa.

Asiantuntijat ovat yhtä mieltä, että jotain olisi tehtävä, ja jotain on myös tehtävissä.

- Terveydenhuollon näkökulmasta urheiluvammojen ehkäisyssä ei ole kysymys pelkästään harjoitus- ja kilpailupäivien menettämisestä vaan myös kauaskantoisemmin kokonaisterveyteen liittyvistä asioista. On tärkeää, että urheilija pystyy jatkamaan liikunnallista elämäntapaa myös urheilu-uran jälkeen. Parasta urheiluvammojen ennaltaehkäisyä on oikeanlainen valmennus, jossa valmentaja opastaa tukiharjoittelun lisäksi myös levon, palautumisen, ravitsemuksen ja nestetasapainon perusteet urheilijalle. Liian usein myös hoitoon hakeudutaan liian myöhään tai vammakuntoutus jää vajaaksi, jolloin uusintavamman riski kasvaa, painottavat Huippu-urheiluyksikön fysioterapeutit Juha Koistinen, Jari Rautiainen ja Jari Alamäki asian tärkeyttä.

- Urheiluvammatutkimukset ovat tuoneet viime vuosina paljon uutta tietoa vammojen ehkäisymahdollisuuksista. Vammojen ehkäisy lähtee liikkeelle riskitekijöiden ja syntymekanismien tuntemisesta. Kun nämä tekijät ovat selvillä, on mahdollista valita sopivat menetelmät vammojen ehkäisyä varten, Tampereen Urheilulääkäriaseman tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kati Pasanen toteaa.

Valmentajalla on erittäin ratkaiseva rooli urheiluvammojen ehkäisyssä. Valmentajan vastuulla on tunnistaa ja ennakoida urheilusta, ympäristöstä ja urheilijan yksilöllisistä ominaisuuksista esille nousevia riskejä ja puuttua niihin ajoissa.

- Vammat Veks! -koulutuskiertue vastaa haasteeseen viedä monipuolisen ja vammoja ennaltaehkäisevän harjoittelun viestiä valmentajille. Olemme yhteistyössä kiertueen järjestäjätahojen asiantuntijoiden kanssa luoneet kolmen tunnin iltakoulutuksen, jota viedään kaikkiaan 11 paikkakunnalle ympäri Suomen, kertoo Suomen Valmentajien kehityspäällikkö Erik Piispa.

- Koulutus sopii kaikille valmentajille tasosta ja lajista riippumatta. Suosittelen sitä etenkin lasten ja nuorten urheilun parissa toimiville, asiantuntija Laura Tast Valosta lisää.

Vammat Veks! on Suomen Valmentajien, Tampereen Urheilulääkäriaseman, Olympiakomitean ja Valon yhteinen koulutuskiertue. Paikallisesti järjestelyissä on mukana myös urheiluakatemiat ja liikunnan aluejärjestöt. Koulutukset ovat kolmen tunnin mittaisia iltakoulutuksia, jotka sisältävät luentoja ja käytännön harjoituksia.

Koulutuskiertueen aikataulu ja paikkakunnat: 16.4. Helsinki, 22.4. Kouvola, 28.4. Lahti, 29.4. Jyväskylä, 5.5. Rovaniemi, 6.5. Oulu, 7.5. Tampere, 12.5. Turku, 14.5. Seinäjoki, 20.5. Joensuu ja 21.5. Kuopio.

Ilmoittautuminen: www.suomenvalmentajat.fi, Osallistumismaksu on 10 € / hlö ja seura-alennuksella joka 5. hlö ilmaiseksi.

Lisätietoja:

Suomen Olympiakomitea, vastaava fysioterapeutti Juha Koistinen 046 8784523
Suomen Valmentajat, kehityspäällikkö Erik Piispa 045 638 4772
Tampereen Urheilulääkäriasema, tutkimus- ja kehittämispäällikkö Kati Pasanen 03 2829 225
Valo, lasten ja nuorten urheilun asiantuntija Laura Tast 050 5448040