Mentorointi lisääntyy urheiluvalmennuksessa

29.4.2019

Suomen Valmentajat on kouluttanut mentoreita urheiluvalmentajista jo kymmenen vuotta. Mentoreiden kouluttaminen alkoi vuonna 2008 hankemuotoisena Marko Malvelan ja Satu Kasken asiantuntemusta hyödyntäen. Vuoden 2018 loppuun mennessä koulutuksen on käynyt noin 100 valmentajaa, jotka hyödyntävät osaamistaan ja tukevat muita valmentajia omissa toimintaympäristöissään.

Suomen Valmentajien mentorikouluttajat: Veli-Matti Hemmo, Kim Forsblom, Marja Miettinen, Satu Kaski, Herkko Koski (kuvasta puuttuu Marko Malvela)

Tänä vuonna koulutettavien määrä yli tuplaantuu, sillä käynnissä on parhaillaan kaksi merkittävää koulutusprosessia. Yhteistyössä Jääkiekkoliiton ja Jääkiekkovalmentajakerhon kanssa koulutetaan lähes 90 mentoria maalis-toukokuussa. Toukokuussa valmistuu myös kymmenen mentoria taitoluisteluvalmentajista yhteistyössä Taitoluisteluliiton kanssa.

- Kevään 2019 loppuun mennessä koulutamme varmuudella jo noin 100 uutta mentoria. Määrä voi nousta vuoden loppuun mennessä jopa 150 paikkeille, jos kaikki käydyt keskustelut konkretisoituvat koulutusprosesseiksi. Mielestäni tämä on merkki siitä, että mentoroinnin hyödyt on ymmärretty urheiluvalmennuksessa, kertoo Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

- On myös oivallettu, että mentoritkin tarvitsevat työkaluja, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla auttaa toista valmentajaa, hän lisää.

Jääkiekkoliitto on valinnut mentoroinnin työkaluksi valmentajiensa tukemiseen ja heidän osaamisensa kehittämiseen arjessa. Tarve mentoreiden kouluttamiselle nousi kentältä.

- Jääkiekkoliitto on erittäin tyytyväinen alkaneeseen prosessiin ja tulemme jatkossakin kouluttamaan lisää osaavia mentoreita yhteistyössä Suomen Valmentajien kanssa, summaa koulutuspäällikkö Jukka Lamminaho.

Suomen Valmentajien toiminnassa mentoroinnilla tarkoitetaan mentorin ja aktorin välistä luottamuksellista vuorovaikutussuhdetta, jossa aktiivisen kuuntelun, tarkkailun ja osallistumisen keinoin pyritään auttamaan aktoria saavuttamaan päämääriään valmennustehtävässä ja henkilökohtaisessa elämässä. Myös mentori oppii uutta vuorovaikutteisen prosessin aikana. Sisällöllisesti mentoritoiminta jaetaan kahteen osaan: valmennuksessa kehittyminen ja elämäntilanteen helpottaminen.

Valmennuskokemuksesta on hyötyä mentorina toimimiselle, mutta valmentajan ja mentorin rooleissa on myös eroja. Koulutus antaa eväitä mentorina toimimiseen ja konkreettisia työkaluja tukea valmentajia joko formaaleissa mentorointiprosesseissa tai vapaamuotoisesti arjessa.

Koulutuksen kesto on 20 tuntia, joka meneillään olevassa jääkiekon koulutuksessa on jaettu kolmeen koulutuspäivään. Taitoluistelun kanssa koulutussessiot on järjestetty prosessinomaisesti pienempinä kokonaisuuksina elokuun 2018 ja toukokuun 2019 välissä. Suomen Valmentajien mentorikouluttajina toimivat Marko Malvela, Veli-Matti Hemmo, Satu Kaski, Herkko Koski, Marja Miettinen ja Kim Forsblom.

- Meillä on kuusi erinomaista kouluttajaa, jotka jakaantuvat maantieteellisesti eri paikkakunnille. Olemme varautuneet hyvin vastaamaan kasvavaan kysyntään. Mentoreiden kouluttamisen kautta täytämme erinomaisesti rooliamme valmentajien jatko- ja täydennyskouluttajana. Mentoreiden toiminnan kautta vaikutus vielä laajenee ja hyödyttää suurta joukkoa Suomessa toimivia valmentajia, Tuunainen sanoo.

Kuten jääkiekon ja taitoluistelun esimerkit osoittavat, niin koulutus taipuu erilaisiin toteutustapoihin. Koulutuksia on järjestetty vuosien varrella sekä avoimina koulutuksina että muun muassa Suomen Valmentajien ja palloilulajien Valmentaa kuin nainen -hankkeessa, Erasmus+ SCORE -tasa-arvohankkeessa ja Keski-Pohjanmaan Liikunnan Seuramentor ohjaajien tukena -hankkeessa.

Mentoreiden kouluttamisen lisäksi Suomen Valmentajat järjestää myös mentorointiprosesseja, joissa ryhmämentoroinnin keinoin tuetaan valmentajia.

Lisätietoja:

www.suomenvalmentajat.fi/koulutukset/mentorointi-ja-mentorikoulutus/