Nuorten Liiketaitoharjoittelun osa 4

23.1.2014

Suomen Valmentajien Nuorten Liiketaitoharjoittelu-ohjelma täydentyy alkuvuodesta uudella osalla. Sisältö valmistuu maaliskuun alkuun mennessä. Sisältö on jo neljäs ja kokoaa yhteen myös osien 1-3 liiketaitoja. Kantavana teemana on jo tutuksi tulleita hyppyjä ja heittoja mutta variaatioita ja yhdistelmiä näistä liiketaidoista on tässä materiaalissa runsaasti ja ehkä enemmän sieltä haastavammasta päästä.

Näin Nuorten Liiketaitoharjoittelu,  osa 4, on myös liikekehittelyidensä puolesta vaativin ja edellyttää niin valmentajalta kuin urheilijalta edellisten osien tuntemuksen ja käytännön harjoittelutaustan.

Päätavoitteena Liiketaitoharjoittelu osa 4 materiaalissa on hyppyjen, loikkien, kinkkojen ja erilaisten heittojen kautta liiketaitojen ja siten myös urheilullisuuden kehittäminen. Kuudesta Liiketaidoista keskittymisen kohteena ovat tällä kertaa erityisesti suunnanmuutosaskel, hyppääminen ja alastulo, sekä heittäminen. Harjoitekehittelyiden kautta myös valmiusasento ja liikeaskel  sekä heittojen myötä yläraajojen ja lapojen toiminta saavat hyvää harjoitusärsykettä.

Erilaisten hyppyjen ja heittojen systemaattisessa toteutuksessa on pidetty tärkeänä harjoitteiden moniulotteisuutta, liikkeen sujuvuutta ja taloudellisuutta sekä tietenkin toteutuksen käytännöllisyyttä ja turvallisuutta.

Systemaattisen moniulotteisuuden toteutuksen apuna on käytössä kompassi-työkalu, joka muistuttaa ja helpottaa eri tasojen ja suuntien harjoittelua. Muita käytännön harjoitusvälineitä Liiketaitoharjoittelu 4:ssa on pallo, joko kevyt kuntopallo tai esimerkiksi koripallo. Lisäksi heittoharjoitteita tehtäessä on hyvä olla sopiva heittoseinä, mutta heitot voidaan tarvittaessa toteuttaa myös pariharjoitteina.

Liiketaitoharjoittelu osa 4 DVD

Liiketaitoharjoittelun aikaisempien osien tapaan, tehdään myös tästä uudesta osasta dvd.  DVD sisältö koostuu neljästä osasta jotka ovat:

1.       Aktivoiva lämmittely

2.       Hyppy, heitto ja kinkka

3.       Heitot ja heitto + liike –yhdistelmät

4.       Kokonaisliikkeen yhdistäminen hyppyihin, loikkiin ja kinkkoihin

DVD valmistuu maaliskuun 15. päivään mennessä ja on sen jälkeen tilattavissa Suomen Valmentajien nettisivujen kautta osoitteessa www.suomenvalmentajat.fi

Lisätietoja Nuorten Liiketaitoharjoittelu osa 4 koulutuksesta ja koulutuksen tilaamisesta saat Erik Piispalta erik.piispa@suomenvalmentajat.fi