Fair Coaching: Respect for Coaches

Fair Coaching on vuonna 2020 alkanut kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää arvostusta ja urheilun arvoja ammattivalmentajien, ja etenkin ruohonjuuritason valmentajien, keskuudessa ja taistella häirintää, väkivaltaa ja muuta epäasiallista käytöstä vastaan, jotta niin ammatti- kuin nuorille urheilijoillekin taataan turvallinen ja inspiroiva urheiluympäristö.

Italian lentopalloliigan (Lega Volley) johtamassa hankkeessa tavoitteita kohti edetään:

- Lisäämällä tietoisuutta urheilijoihin, etenkin nuoriin naisurheilijoihin, kohdistuvasta epäasiallisesta käytöksestä ja syrjinnästä. Tietoisuutta lisätään ammatti- ja ruohonjuuritason valmentajien, urheiluyleisön, urheilijoiden ja urheilijoiden perheiden keskuudessa.

- Tukemalla ammatti- ja ruohonjuuritason seuroja, liittoja, sarjoja ja muita organisaatioita kehittämään toimintaperiaatteita, joilla ehkäistään epätoivottua käytöstä ja edistetään reilun pelin periaatteiden toteutumista valmennuksessa.

- Jakamalla valmennuksen hyviä käytänteitä ja arvoja sekä kokemuksia eettisten asioiden edistämisestä ja puuttumisen tavoista Euroopassa.

Suomen Valmentajat on hankkeen yksi partnereista ja yhdistyksen toiminnassa hanke nivoutuu viime vuosina vahvasti tehtyyn arvostustyöhön ja siten Valmentajalla on väliä -kampanjaan.

Fair Coaching -hankkeessa muut mukana olevat tahot ovat:

Lega Volley (Italia)

Alice Milliat Association (Ranska)

K E A  (Kreikka)

Serbian Rugby League Federation (Serbia)

ASSIST (Italia)

Fare Network (Alankomaat)