Kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistäminen valmennuksessa (KKY)

Kulttuurisen ja kielellisen yhdenvertaisuuden edistäminen valmennuksessa (KKY) -hankkeen tarkoituksena on edistää kulttuurillista ja kielellistä yhdenvertaisuutta lasten ja nuorten valmennuksessa Suomessa. Tätä tehdään lisäämällä kulttuurien ymmärrystä urheilutoiminnassa, kouluttamalla ulkomaalaistaustaisia urheilijoita valmentajiksi ja ulkomaalaistaustaisia valmentajia mentoreiksi.

Suomen Valmentajat järjesti pilottina vuonna 2019 Ulkomaalaistaustaisten urheilijasta valmentajaksi -koulutuksen. Koulutusprosessin aikana kävi ilmi, että ulkomaalaistaustaisilla entisillä urheilijoilla on suomalaisiin verrattuna erilaista osaamista. Mikäli ulkomaalaistaustaisia olisi enemmän valmentajina, voisi se tuoda lisäarvoa moninaisemman kokemustaustan myötä suomalaiseen urheiluun. Monikulttuurisuus on jatkuvasti lisääntynyt suomalaisessa urheilussa ja monikulttuuriselle osaamiselle on tarvetta moninaistuvassa valmennusympäristössä. Eri kulttuuritaustaiset valmentajat voivat antaa vertaistukea maahanmuuttajille, niin valmentajille kuin urheilijoillekin.

KKY-hankkeessa viedään monikulttuurista osaamista lasten ja nuorten valmennukseen Suomessa. 

Tavoitteet

1. Lisätään kulttuurien ymmärrystä urheilutoiminnassa etenkin lasten ja nuorten valmennuksen näkökulmasta
2. Tarjotaan englanninkielistä koulutusta ulkomaalais- ja urheilijataustaisille lasten ja nuorten valmentajille
3. Koulutetaan vertaismentoreita ulkomaalaistaustaisille lasten ja nuorten valmentajille

Toimenpiteet

1. Kulttuurien ymmärrys urheilussa -webinaari (suomen ja englanninkielinen) TAMMI-HELMIKUU 2021
Suomen Valmentajien webinaarisarjaan otetaan aiheeksi Kulttuurien ymmärrys urheilussa. Se järjestetään alkuvuodesta
sekä suomeksi että englanniksi. Webinaarit jäävät jäsenille katsottavaksi, joten ne toimivat jatkossakin kouluttautumisessa apuna.

2. Ulkomaalaistaustaisten urheilijasta valmentajaksi -koulutus HUHTI-LOKAKUU 2021
Järjestetään englanninkielinen koulutus ulkomaalaisille entisille urheilijoille, jotka valmentavat lapsia ja nuoria. Koulutus
sisältää neljä lähijaksoa, etä- ja välitehtäviä sekä valmennusnäytön. Lähijaksot järjestetään avoimen suomenkielisen
koulutuksen kanssa samaan aikaan, mikä mahdollistaa verkostoitumisen kantasuomalaisten kanssa. Erityisinä
painopisteinä suomen kielen kehittyminen ja suomalaisen urheilun järjestö- ja seuratoiminnan tunteminen sekä laadukkaan
lasten ja nuorten valmennuksen osaamisen lisääminen.

3. Mentorikoulutus SYYS-MARRASKUU 2021
Järjestetään englanninkielinen koulutus ulkomaalaistaustaisille valmentajille. Koulutus antaa osaamista auttaa toista
valmentajaa oppimaan, oivaltamaan ja kehittymään valmennuksessaan. Erityisinä painopisteinä muiden
ulkomaalaistaustaisten valmentajien tukeminen ja laadukkaan lasten ja nuorten valmennuksen osaamisen lisääminen
suomalaisessa valmennustoiminnassa.

Ulkomaalaistaustaisten urheilijasta valmentajaksi -koulutus toteutetaan yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa.