Ulkomaalaistaustaisten urheilijasta valmentajaksi -koulutus

Ulkomaalaistaustaisten urheilijasta valmentajaksi -koulutus on osa Suomen Valmentajien yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä. Suomeen saapuu urheilemisen vuoksi lukuisia ulkomaalaisia, jotka urheilu-uransa päättymisen jälkeen jäävät Suomeen. Urheilijoina pätevöityneitä löytyy myös maahanmuuttajista, jotka ovat saapuneet Suomeen muista kuin urheiluun liittyvistä syistä.

Ulkomaalaistaustaisten URVA on muuntokoulutus, joissa urheilu-uralta kertynyt osaaminen siirretään hyödynnettäväksi valmentajana. Koulutukseen sisältyy muun muassa harjoittelun suunnittelua, eri fyysisten ominaisuuksien kehittämistä ja taidon oppimista. Lisäksi tuetaan suomen kielen oppimista tai parantamista sekä tutustutaan suomalaiseen urheilujärjestelmään.

Vuoden 2019 pilottikoulutuksen perusteella arvioidaan vastaavien koulutusten jatkotarvetta. Osallistujien kokemukset suomalaisesta urheilusta ja valmennuksesta tuovat lisäarvoa Suomen Valmentajien toimintaan ja sitä kautta suomalaiseen liikuntakulttuuriin. Koulutus toteutetaan yhteistyössä Varalan Urheiluopiston kanssa.