Epäkohtiin on puututtava

21.1.2020

Viime päivien urheilu-uutisoinnin valtasi kahdelle muodostelmaluisteluvalmentajalle annetut sanktiot epäasiallisesta käyttäytymisestä. Rangaistukset olivat lieviä – toiselle vuoden kilpailukielto ja toiselle varoitus – mutta isossa kuvassa myös merkittäviä.

Useat lajiliitot ovat terävöittäneet sääntöjään ja kurinpitomenettelyjään, jotta voisivat ylipäätään millään tavalla puuttua lajissa tapahtuviin eettisiin rikkomuksiin. Päätös osoitti, että puuttuminen taitoluistelussa on ainakin jollain tavalla nyt mahdollista. Seurakin teki jo johtopäätöksiä päätöksen seurauksena.

Suomen Valmentajat valmentajien yhdistyksenä edistää urheiluvalmennusta ja -valmentajuutta Suomessa. Muodostelmaluisteluvalmentajien kuvattu toiminta kertoo, että töitä on todellakin vielä tehtävänä. On lisättävä ymmärrystä hyvästä valmennuksesta ja hyvästä valmentajuudesta, jotta laadukas toiminta lisääntyy ja epäkohtiin osataan puuttua herkemmin. Menestyksen hakeminen hinnalla millä hyvänsä ei kuulu suomalaiseen valmennuskulttuuriin.

Hyvän valmennuksen edistämisessä Valmentajalla on väliä -kampanjan kirjaukset toimivat ohjenuorina. Suomen Valmentajien, Suomen Ammattivalmentajat SAVALin ja Suomen Olympiakomitean eteenpäin viemässä kampanjassa todetaan muun muassa seuraavaa:

Jokaisella on urheilun parissa oikeus kokea iloa urheilusta, tulla kohdelluksi yhdenvertaisena, toimia turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä, osallistua reiluun peliin, toimia omien tavoitteidensa ja lähtökohtiensa mukaisesti ja tulla arvostetuksi, osallistua terveeseen ja puhtaaseen urheiluun sekä tuoda epäkohtia esille.

Vaikka karut tarinat valmentajien epäasiallisesta käytöksestä ovat nyt rankkoja lukea, niin edellä mainittuihin ja muihin kampanjan kirjauksiin peilaten on helppo todeta, että vuosikymmenten vaikeneminen on saatava loppumaan ja epäkohdat on tuotava esiin.

Rangaistuskäytäntöjen tarkentamisen rinnalla on aloitettava suomalaisen urheilun valmennuskulttuurin pitkäjänteinen kehittäminen kohti vastausta kysymykseen: Millaista urheilua haluamme Suomessa edistää?

Sari Tuunainen
Toiminnanjohtaja, Suomen Valmentajat