Fair Coaching -koulutusaineisto testattavana

9.11.2021

Suomen Valmentajat on luonut koulutusaineiston valmentajille Erasmus+ -rahoitteisessa hankkeessa nimeltään Fair Coaching. Laajan koulutusaineiston oheen on tehty opas kouluttajille. Koulutusaineiston pohjalta hankepartnerit pitävät pilottikoulutukset vuoden 2021 lopun aikana.

Koulutusaineisto, ”työkalupakki”, on hankkeen kolmas tuotos. Suomessa se testattiin jo ennen viimeistelyä kahdessa Urheilijasta valmentajaksi -koulutusryhmässä Varalassa. Kaikkiaan 25 osallistui ensimmäisiin testikoulutuksiin.

Koulutuksen ensimmäinen osio alkaa itsearvioinnilla, jossa nimettömänä kartoitetaan kokemuksia Fair Coaching -hankkeen aiheista: seksuaalinen häirintä, rasismi, kiusaaminen, epäasiallinen käytös ja syrjintä. Tämän jälkeen käydään keskustelua yleisellä tasolla teemasta ja jaetaan arkielämän kokemuksia osallistujien toimesta.

Johdattelevan ensimmäisen osion jälkeen siirrytään osioon kaksi: Mitä on "Fair Coaching"?. Se vie osallistujat syvemmälle koulutusaiheisiin. Padletia käyttäen osallistujat kokoavat keskustelun tuotoksiaan käyttäytymisestä ja pelisäännöistä urheilussa, sekä siitä mikä on kulttuurin rooli toimintaympäristössä määrittämässä sallittua ja kiellettyä tapaa käyttäytyä, ja eroaako käyttäytymisnormit urheilussa muutoin yhteiskunnassa hyväksytyistä tavoista. Osallistujat määrittelevät ryhmissä myös sen, että mitä ”Fair Coaching” heidän mielestään tarkoittaa.

Koulutuksen osiot 3-5 johdattelevat osallistujat siihen, miten turvallinen urheilu toteutuu kaikille ja miten väärinkäytöksiin puututaan.

Koulutusmateriaalin viimeistelyn jälkeen Suomen Valmentajat piti hankepartnereiden kouluttajille etäkoulutuksen siitä, miten koulutus voidaan toteuttaa.

”Työkalupakki” menee nyt esittelyyn ja testiin hankepartnereiden toimesta pilottikoulutusten muodossa. Aineistot käännetään myös kunkin hankepartnerin kielelle ja niihin täydennetään esimerkkejä ja tietoa kunkin hankemaan osalta.

Lue artikkeli englanniksi