Lajiyhteisöt tapasivat

11.10.2016

Suomen Valmentajiin liitettynä toimii yhteensä 25 valmentajayhteisöä eli nk. lajiyhteisöä. Näistä 22 on eri lajien valmentajien muodostamia yhteisöjä ja lisäksi on kolme monilajista yhteisöä: fysiikkavalmentajat, vammaisurheiluvalmentajat ja urheiluakatemiavalmentajat.

Lajiyhteisötapaamisessa oli paikalla edustajia 12 eri yhteisöstä.

Suomen Valmentajat kutsui yhteisöjen yhteyshenkilöt koolle 22.9.2016. Kutsu tavoitti hyvin ja paikalla oli edustettuna 13 yhteisöä. Tilaisuudessa käytiin läpi Suomen Valmentajien ja lajiyhteisöjen yhteistyön ajankohtaisia asioita sekä yhteisöllisyyden ja viestinnän edistämistoimia. Lajiyhteisöille kerrottiin myös muun muassa mahdollisuudesta tilata Coach Collection asuja lajiyhteisötunnuksin sekä kannustettiin kutsumaan Suomen Valmentajat mukaan lajin valmentajakoulutuksiin tuomaan yhteisiä valmentajuuden asioita esiin.

Suomen Valmentajat kiittää lajiyhteisöjä aktiivisesta osallistumisesta tapaamiseen sekä toivoo jatkuvaa ja välitöntä yhteydenpitoa Suomen Valmentajien toimiston väen kanssa!