Liikuntaa ja urheilua pyritään jatkamaan korona huomioiden

6.11.2020

Valtion liikuntaneuvoston tutkimuskatsauksen mukaan koronapandemia ja -rajoitukset ovat vaikuttaneet väestön liikkumiseen ja liikuntaan vaihtelevasti. Pandemia näyttää lisänneen liikunnan polarisaatiota eri väestöryhmissä.

Kuva: Kelly Sikkema/Unsplash

Huolestuttavalta tilanne näyttää lasten ja nuorten osalta, sillä heidän liikkumisensa väheni koronapandemian aikana merkittävästi erityisesti arkipäivinä. Ero kahden vuoden takaiseen on jopa kymmeniä prosentteja. Muutosta vaikuttavat selittävän erityisesti koulupäivän aikaisen liikkumisen ja koulumatkaliikunnan vähentyminen. Nuorilla pandemia näyttää lisänneen liikkumisen polarisaatiota, eli nuorten jakautumista liikunnallisesti aktiivisiin ja vähän liikkuviin.

Työikäisillä työmatkaliikunta vähentyi pandemian aikana, mutta liikunnan kokonaismäärä ei kuitenkaan laskenut ja saattoi jopa lisääntyä. Aikuisten liikunnan muodot muuttuivat, kun ryhmäliikunnasta ja kuntosaliharjoittelusta siirryttiin esimerkiksi kävelyyn ja ulkoiluun.

Urheilijoista moni harjoitteli pandemian aikana normaalisti. Rajoitukset asettivat urheilijat kuitenkin eriarvoiseen asemaan. Erityisesti nuorten ja kokemattomien urheilijoiden tilanne osoittautui haastavaksi. Loukkaantumiset ja infektioiden määrä vähenivät rajoitustoimien aikana, eikä pandemialla havaittu merkittäviä vaikutuksia psyykkiseen hyvinvointiin. Osa urheilijoista koki pandemian kuitenkin kuormittavaksi.

Urheilussa on lähdetty turvaamaan toiminnan jatkumista tekemällä harjoitus- ja kilpailutilanteista mahdollisimman koronaturvallisia. Huolta on kannettu etenkin lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnan järjestämisestä.

Tällä hetkellä koronarajoituksia tarkastellaan alueellisesti aluehallintoviraston päätöksillä ja lajeilla löytyy omat ohjeistukset koronaviruksen leviämisen ehkäisyyn. Olympiakomitea puolestaan päivittää jatkuvasti yleisiä koronaohjeita urheiluväen näkökulmasta. Valmentajien on syytä pysyä tilanteen tasalla ja tutustua Olympiakomitean ja oman lajiliiton ohjeisiin sekä seurata alueellista uutisointia koronatilanteesta.

Ajankohtaista tietoa koronavirustilanteen vaikutuksesta urheiluun

Koronapandemian vaikutukset väestön liikuntaan