Valmennusnäkemystä saatava lisää Olympiakomitean hallitukseen

6.11.2020

Ehdollepanotoimikunta teki 29.10. esityksensä Suomen Olympiakomitean syyskokoukselle hallitusvaalia varten. Suomen Valmentajien näkökulmasta ehdotuksessa ei ole riittävästi valmennusnäkemystä.

Kuva: Jukka Rautio

On aika nostaa esille valmennuksen arvostus suomalaisessa urheilussa. Valmennuksen laatu määrittelee hyvin pitkälle urheilutoiminnan menestyksen ja hyvinvoinnin. Hyvä valmentaja auttaa urheilijoita oppimaan ja menestymään, kun taas osaamaton valmentaja voi omalla toiminnallaan pilata urheilun ja aiheuttaa isoja vahinkoja urheilijalle. Ohjaus- ja valmennustoiminnan laatu määrittelee näin pitkälti urheilun yhteiskunnallisen arvostuksen ja merkityksen. Valmennusosaaminen on Suomen tärkein kilpailutekijä ja siinä on vielä paljon varaa parantaa.

Olympiakomitean seuraavan 4-vuotiskauden huippu-urheilustrategian keskeisin kehityskohde on menestyvä valmentautuminen – valmennuskulttuurin edelleen kehittäminen sekä ammattilaisuuden vahvistaminen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan vahvaa valmennusosaamista ja -johtamista myös Olympiakomitean hallitukselta. Valmentajien näkemyksiä päätöksentekoon tarvitaan huippu-urheilun näkökulmasta, mutta laajasti myös seuratoiminnan laadun kehittämisessä.

 - En tiedä, millä perusteella ehdollepanotoimikunta on tehnyt valintansa, mutta valmennusosaamisen osuus on jäänyt riittämättömäksi. Jos haluamme enemmän menestyviä huippu-urheilijoita tai parempaa lasten ja nuorten urheilua Suomeen, se tapahtuu laadukkaan valmentautumisen avulla. Tuleva valintaprosessi tulee osoittamaan, miten paljon suomalainen urheilujohto arvostaa valmennusosaamista, tiivistää ajatuksiaan Erkka Westerlund, Suomen Valmentajien ehdokas Olympiakomitean hallitukseen.

Kun valitaan Olympiakomitean hallitusta, valitaan tärkeintä luottamushenkilökokoonpanoa suomalaisessa urheilussa. Valittu kokoonpano antaa suunnan koko suomalaiselle urheilulle. Sen on johdettava suomalainen huippu-urheilu kansainväliseen menestykseen sekä nostettava urheilun yhteiskunnallinen arvostus sen ansaitsemalle tasolle. Tehtävät päätökset antavat suuntaa myös liitto- ja seuratasolla tehtäviin päätöksiin ja valintoihin.

- Toivon, ettei tätä hallitusta valita perinteisen järjestöpolitiikan ehdoilla, vaan tehtävään valitaan suomalaisen urheilun menestyksen ja hyvinvoinnin kannalta osaavimmat henkilöt, jatkaa Westerlund.

Urheilijaedustus tulee huomioitua hallituksessa jo sääntömääräisesti. Erkka Westerlund on Suomen Valmentajien esitys tuoda hyvän valmennuksen näkökulmia sekä valmentajien ääni vahvasti kuuluviin Olympiakomitean hallituksessa. Hän on pitkän linjan valmentaja, vaikuttaja ja laaja-alainen urheilun osaaja. Suomen Valmentajat toivoo Olympiakomitean jäsenjärjestöjen edustajien äänestävän Erkka Westerlundia hallitukseen ehdollepanotoimikunnan esityksen ulkopuolelta syyskokouksessa 21.11.2020.