Valmentaa kuin nainen onnistui yli odotusten kamppailulajeissa

17.5.2022

Vuosina 2020-2021 kamppailulajien kanssa yhteistyössä toteutettu Valmentaa kuin nainen -hanke oli menestys. Erityisesti hanke pystyi tukemaan naisten osallistumista valmentajakoulutuksiin. Hankkeen aikana tuettiin yhteensä 90 naisen kouluttautumista. Koulutettujen naisten määrät olivat ennakoituja korkeampia ja ne moninkertaistivat usean mukana olleen lajin normaalit vuosittaiset määrät.

Valmentaa kuin nainen -hankkeen huippuvalmentajien tapaaminen Kuortaneella vuoden 2020 lopulla.

Palautteen mukaan kaikki mukana olleet lajit hyötyivät hankkeesta. Valmentajakoulutusten lisäksi tukea tarjottiin muun muassa ryhmämentoroinnin ja huippuvalmentajatapaamisten avulla.

- Useissa toimenpiteissä osallistujamäärät ylittivät odotetut määrät jopa tuplasti tai triplasti. Hanke osoitti, että valmennuksesta kiinnostuneita naisia löytyy kamppailulajeista, iloitsi Suomen Valmentajien toiminnanjohtaja Sari Tuunainen.

Lajit hyödynsivät toimenpiteitä kukin tarpeensa ja mahdollisuuksiensa mukaan. Hanketyöntekijänä toiminut Sanna Erdoğanin mukaan hankkeen onnistuminen oli hyvän suunnittelun, lajien aktiivisuuden ja yhteistyön tulosta.

- Lajiliittojen aktiivisuus hankkeessa oli todella hyvällä tasolla. Kaikkein aktiivisimmat lajit saivat suurimman hyödyn. Kiitos lajiliitoille ja niiden toimijoille ‒ oli ilo tehdä töitä yhdessä moniarvoisemman valmennuksen edistämiseksi!, summasi Erdoğan.

Hankkeen päätavoite oli lisätä hankelajien naisvalmentajien kokonaismäärää ja erityisesti huippuvalmentajien määrää sekä tukea ja luoda tukiverkostoa jo toiminnassa mukana oleville naisvalmentajille.

Päätavoitteeseen pyrittiin kahden näkökulman kautta:

1. Inspiroidaan entisiä tai urheilijan polun loppuvaiheessa olevia naisurheilijoita valmentajiksi.

2. Kannustetaan toiminnassa jo mukana olevia naisia laajentamaan osaamistaan ja tarttumaan uusiin haasteisiin; harrasteryhmiä ohjaavia naisia lisää valmentajiksi sekä nykyisiä kilpaurheilijoiden naisvalmentajia lisää huippuvalmentajiksi.

- Lyhyen hankeajan vuoksi ja osittain myös koronapandemiasta johtuen määrällisiä tuloksia päätavoitteiden osalta ei ole vielä näkyvissä. Suuret osallistujamäärät toimenpiteissä, etenkin koulutuksissa, ennustavat kuitenkin hyvää vaikuttavuutta tulevina vuosina, tiivistää Sanna Erdoğan.

Kamppailulajien hankkeeseen yhdessä Suomen Valmentajien kanssa sitoutuneet lajiliitot olivat Suomen Judoliitto, Suomen Karateliitto, Suomen Muaythailiitto, Suomen Miekkailu- ja 5-otteluliitto, Suomen Nyrkkeilyliitto, Suomen Painiliitto, Suomen Painonnostoliitto, Suomen Taekwondoliitto ja Suomen Taido. Painonnosto tekee hallinnollista ja toiminnallista yhteistyötä kamppailulajien kanssa ja oli siten mukana tässä hankkeessakin.

Kamppailulajien hanketta edelsi Valmentaa kuin nainen -hanke palloilulajeissa. Osa kamppailulajien hankkeen toimenpiteistä oli avoimia myös edeltävän hankkeen lajien osallistujille. Tällä hetkellä valmennuksen tasa-arvoa edistetään puolestaan mailapelien kanssa. Kun lasketaan kolmen hankkeen lajiliitot yhteen, niin Suomen Valmentajien johdolla yhteistyötä valmennuksen tasa-arvon edistämisessä on tehty jo yhteensä 26 lajiliiton kanssa. Lajiliittojen lisäksi hankkeiden taustayhteisöjä ovat Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Suomen Paralympiakomitea.

Katso Valmentaa kuin nainen kamppailulajeissa -loppuraportin tiivistelmä päätuloksista