Valmentajan päivä ‒ tänään annetaan arvoa hyville valmentajille

25.9.2020

Oletko koskaan miettinyt valmentajuutta urheilussa laajemmin? Mihin arvoihin valmennus pohjaa? Mitä hyvä valmennus on? Mikä on valmentajan rooli? Mikä on valmentajan merkitys urheilijan kehittymiseen niin urheilussa kuin laajemmin elämässäkin? Mikä on urheiluvalmennuksen anti yhteiskunnalle? Mitä oikeuksia ja velvollisuuksia valmentajan ja urheilijan välisessä ihmissuhteessa on kummallakin osapuolella? Miten nämä asiat muuttuvat urheilijan polulla matkan edetessä?

Tänään on hyvä päivä pohtia näitä kysymyksiä, kun vietetään toista kertaa Valmentajan päivää teemalla #kiittikoutsi, #ThanksCoach, ja liitettynä Euroopan urheiluviikon #beactive-toimenpiteisiin. Tänään sosiaalinen media on täynnä mitä upeimpia kiitoksia kaikille hyville valmentajille.

Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ja Suomen Olympiakomitea julkaisivat vuonna 2016 Valmentajalla on väliä -kirjaukset, joissa hyvä valmennus määritellään seuraavasti:

Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. Onnistuakseen auttamaan urheilijaa valmentajan on tunnettava sekä itsensä että urheilijansa. Valmentaminen on pitkäjänteinen kehitysprosessi, jossa kumpikin oppii. Oppiminen perustuu oppijan sisäiseen motivaatioon. Valmentamisessa tämä tarkoittaa, että valmentaja auttaa urheilijaa löytämään sisäisen motivaationsa ja omat voimavaransa.

Valmentajalla on väliä -kampanjan kirjaukset antavat näkökulmia myös muihin yllä esiin nostettuihin kysymyksiin.

Valmentajan polun alkutaipaleella oleva muodostelmaluistelun valmentaja Laura Spiridovitshin mukaan hyvässä valmennuksessa valmentaja kuuntelee ja ymmärtää omia urheilijoitaan ja pyrkii toteuttamaan valmennusta juuri valmennettaville sopivaksi. Valmentajan tehtävä on myös luoda uskoa, että urheilijat pystyvät aina vain parempiin suorituksiin, jatkuvaan kehittymiseen. Tämän seurauksena urheilijat ”laittavat itsensä likoon ja saavutetaan huikeita onnistumisia”. Valmentaja on myös kannustava ja luo ilmapiirin, jossa jokainen voi kokeilla, yrittää, onnistua ja tehdä myös virheitä.

Itsekin huipputasolla luistellut Spiridovitsh valmentaa Helsingin Taitoluisteluklubissa ja lähettää kiitokset kaikille ihanille valmentajilleen oman uransa varrelta.

 

Valmentajan päivän aloite lähti liikkeelle viime vuonna Suomesta, kun Suomi oli EU-puheenjohtajamaana vetovastuussa Euroopan urheiluviikosta. Aloitteen takana ovat Suomen Valmentajat, Suomen Ammattivalmentajat SAVAL, Suomen Olympiakomitea ja Valmentajuuden maailmanjärjestö ICCE (International Council for Coaching Excellence). Suomessa asiaa eteenpäin vie myös Euroopan urheiluviikon kontaktipiste opetushallitus. Aloite on saanut tuulta alleen myös kansainvälisesti.

Katso nämä!

Valmentajan päivä

Valmentajan päivän aineistot 

Valmentajalla on väliä -kampanja