Valmentajien Kunniagallerian valintaraatiin muutoksia

4.10.2019

Suomen Valmentajat ry ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL ry perustivat vuonna 2017 Valmentajien Kunniagallerian (Hall of Coaching Excellence), jonka valintaraati on tehnyt poikkeuksellisen nopealla aikataululla nimeämisiä jo kahdesti. Valinnat on julkaistu joulukuussa 2017 ja tammikuussa 2019. Valintaraati on nyt sääntöjensä mukaisesti päivitetty ensimmäisten erovuoroisten osalta.

Kunniagallerian säännöissä todetaan valintaraadista seuraavasti:

”Valintaraadin kokoonpano on puheenjohtaja ja 5–7 varsinaista jäsentä. Raati on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet jäsenistä on paikalla. Valintaraadin tehtävänä on asettaa ehdolle ja valita uudet Valmentajien Kunniagallerian jäsenet.

Valintaraatiin puheenjohtajaksi ja jäseniksi nimetään henkilöt, joiden katsotaan omaavan parhaat mahdolliset edellytykset suorittaa tehtävä omien valmennukseen liittyvän kokonaisvaltaisen näkemyksensä ja tuntemuksensa kautta ja joilla on hyvä tuntemus suomalaisen valmennuksen historiasta, entisistä ja nykyisistä valmentajista sekä muista valmennusvaikuttajista.

Suomen Valmentajat ry ja Suomen Ammattivalmentajat SAVAL (myöhemmin ”Valmentajayhdistykset”) nimittävät valintaraadin puheenjohtajan ja ehdottavat 1-2 jäsentä kumpikin yhdistys. Raadissa on lisäksi Suomen Olympiakomitean, Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen Urheilumuseon edustajat.

Valintaraadin jäsenet ja puheenjohtaja valitaan tehtäväänsä neljäksi kalenterivuodeksi kerrallaan siten, että puolet jäsenistä on erovuorossa kahden vuoden välein. Ensimmäisen valinnan yhteydessä suoritetaan arvonta siitä, ketkä valituista jäsenistä ovat erovuorossa kahden vuoden jälkeen. Erovuorossa olevien raadin jäsenten tilalle valitaan syyskuun loppuun mennessä kahden vuoden välein uudet jäsenet neljäksi seuraavaksi toimintavuodeksi. Uudelleenvalintakertoja ei ole rajoitettu.”

Kaikkien aikojen ensimmäinen valintaraati oli kokoonpanoltaan seuraava:

Erkka Westerlund, puheenjohtaja
Sari Tuunainen, sihteeri (Suomen Valmentajat)
Heikki Kantola (Suomen Valmentajat)
Anuliisa Uotila (SAVAL)
Erkki Alaja (SAVAL)
Kirsi Hämäläinen (Olympiakomitea)
Pekka Honkanen (Urheilumuseo)
Kari Niemi-Nikkola (OKM)

Valintaraadin ensimmäiseksi nelivuotistoimikaudeksi on kirjattu vuodet 2017-2020. Arvonnan perusteella erovuorossa vuoden 2018 lopussa olivat Sari Tuunainen ja Heikki Kantola Suomen Valmentajien jäseninä, Erkki Alaja SAVALin jäsenenä ja Pekka Honkanen Suomen Urheilumuseon edustajana.

Toukokuun 14.5.2019 valmentajajärjestöjen yhteiskokouksessa nimettiin Sari Tuunainen ja Erkki Alaja Suomen Valmentajat ry:n jäseniksi sekä Pekka Potinkara SAVALin jäseneksi valintaraatiin. Suomen Urheilumuseo on nimennyt hallituksen kokouksessaan 11.6.2019 edustajakseen erikoistutkija Kalle Rantalan. Esitysten jälkeen valintaraati on vielä vahvistettu valmentajayhdistysten hallituksissa elo-syyskuussa 2019. Valintaraati jatkaa siten seuraavalla kokoonpanolla ja toimikausilla:

Erkka Westerlund, puheenjohtaja, 2017-2020
Sari Tuunainen, 2019-2022 (Suomen Valmentajat)
Erkki Alaja, 2019-2022 (Suomen Valmentajat)
Anuliisa Uotila, 2017-2020 (SAVAL)
Pekka Potinkara, 2019-2022 (SAVAL)
Kirsi Hämäläinen, 2017-2020 (Olympiakomitea)
Kalle Rantala, 2019-2022 (Urheilumuseo)
Kari Niemi-Nikkola, 2017-2020 (OKM)

Kiitos Heikki Kantola ja Pekka Honkanen arvokkaasta työstä Valmentajien Kunniagallerian alkuaikoina ja tervetuloa uusina jäseninä valintaraatiin Pekka Potinkara ja Kalle Rantala!

Heikki Kantola lähetti seuraavat terveiset jatkavalle raadille:

- Oli mielenkiintoista saada olla ensimmäisen Kunniagalleriaraadin jäsenenä. Raadin jäsenten vaihtumisen koen osaltani vapauttavana ja terveenä kehityksenä. Toivotan uudelle raadille perusteellista paneutumista ja tervettä tilanneharkintaa tärkeässä tehtävässään. Valmentajat ovat arvostuksensa ansainneet, vaikka heidän merkityksensä urheilijan auttajana ja tukijana jää usein liian vähälle huomiolle.

Tutustu Valmentajien Kunniagalleriaan ja sinne nimettyihin osoitteessa www.valmentajienkunniagalleria.fi