Voimistelussa tärkeintä on ilo

14.11.2023

Lasten voimistelun linjaus auttaa valmennustoiminnassa mukana olevia tarkastelemaan omaa toimintaansa lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Suomen Voimisteluliitossa tehdään töitä lasten voimistelun turvallisuuden eteen, jotta harrastus tuottaisi lapsille iloa ja positiivisia kokemuksia.  Julkaisimme Voimisteluliitossa lasten voimistelun linjauksen syksyllä 2023 ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta.

Huomasimme, että lapsen oikeudet eivät ole toteutuneet täysimääräisesti, eivätkä voimistelijat ole aina tienneet oikeuksistaan tai ohjaajat sekä valmentajat velvollisuuksistaan. Nyt meillä on dokumentti, joka auttaa jokaista voimistelun parissa toimivaa tekemään valintoja kohti lapsilähtöisempää valmennuskulttuuria.  

”Mielestäni lasten linjaus on hyvä työkalu toimintaamme ohjaavien arvojen tueksi”, pohtii rytmisen voimistelun valmentaja Jouki Tikkanen Tampereen Sisusta.

Linjauksen päämääränä on vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista ja tehdä harrastamisesta lapsen hyvinvointia tukevaa painottamalla laadukkaan lapsuusvaiheen merkitystä.  Linjauksen perustana ovat kansallinen lainsäädäntö sekä kansainvälinen ihmisoikeussopimus, eli YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Taustalla on huomioitu myös kansallinen lapsistrategia sekä Voimisteluliiton oma strategia vuosille 2021–2024.

Linjauksessa on sekä velvoittavia toimintalinjauksia että suosituksia ja ohjeistuksia. Linjauksen tarkoituksena on olla konkreettinen tuki seuratoiminnassa mukanaolijoille. Linjauksessa kiinnitetään huomiota muun muassa lasten kehorauhaan. Ulkonäkökeskeisyyden sijaan voimistelussa tulisi korostaa urheilullisuutta ja liikunnan iloa.

Linjauksessa puututaan myös ulkomaan kisa- ja tapahtumamatkojen ikärajoihin ja kustannuksiin. Yhtenä painopisteenä on laadukkaan pohjan rakentaminen liikuntataidoille sekä leikkisän urheilukulttuurin varmistaminen.

Arvot ohjaavat valmentajan työtä

Laadukkaassa lasten voimistelussa keskiössä on ILO = innostuminen, laatu ja onnistumiset. Tavoitteena on, että nämä asiat toteutuvat lapsen jokaisessa harjoituksessa.

Edelleen siteeraan entistä huippu-urheilijaa Jouki Tikkasta, hän myös painottaa sitä, että lajissa viihtyminen on tärkeää lapselle. Tikkanen on ollut voimistelun parissa lähes koko elämänsä. Hän aloitti minirytmisen valmennusryhmässä nelivuotiaana rakastuen lajiin ja nousten 15-vuotiaana maajoukkueeseen. Tikkanen edusti Suomea 10 vuoden ajan lukuisissa arvokilpailuissa

”Vaikka olen saavuttanut monia hienoja sijoituksia, minulle kaikkein tärkeintä voimistelussa on aina ollut ilo ja nautinto”, kertoo Tikkanen.

”Nyt jatkan työtä lajini parissa valmentajana, ja pyrin parhaani mukaan jakamaan voimisteluniloa eteenpäin. Työtäni ohjaavat tärkeiksi kokemani arvot: kannustava ja turvallinen ilmapiiri sekä ahkera harjoittelu terveys etusijalla”, Tikkanen jatkaa.

”Valmentajina kannamme suurta vastuuta valmennettavistamme. Jokainen meistä voi pysähtyä lasten voimistelun linjauksen äärelle tarkastelemaan ja tarvittaessa viilaamaan toimintatapojaan. Kovimpienkin tavoitteiden ja suurimpienkin haasteiden edessä on tärkeä toimia arvojen mukaisesti, ja nauttia joka hetkestä”, kuvaa Tikkanen miten valmentajana voimme arvioida toimintaamme suhteessa linjaukseen.

Voimisteluliitto haluaa linjauksella painottaa, että voimistelu kuuluu kaikille ja jokaisella lapsella on oikeus kunnioittavaan kohteluun. Lasten erilaisuus on rikkaus ja lasten oikeutena on ilmaista mielipiteitään ja osallistua toimintaan omana itsenään. Osallisuus ja sen vahvistaminen ovatkin yksi linjauksen tavoitteista. 

Lasten voimistelun linjauksiin pääset tutustumaan tästä

Liisa Lappalainen

Kirjoittaja toimii lasten liikunnan päällikkönä Suomen Voimisteluliitossa.