Esittelyssä: FABC eli Finnish Association of Basketball Coaches

8.6.2016

Suomen Koripallovalmentajat ry FABC on perustettu 1992. Jäseniä on historian alkuajoista lähtien ollut kaikkiaan 260. Tämän hetkinen lukumäärä on 159.

Yhdistyksen päätavoitteena on suomalaisen koripallon ja koripallovalmennuksen ylläpitäminen ja edistäminen, pyrkiä kohottamaan jäsenkuntansa sosiaalista asemaa ja arvostusta sekä edistää jäsentensä tiedollista ja taidollista tasoa sekä oikeudellista turvaa.

FABC on tavoitteidensa mukaisesti aktivoitunut valmentajaklinikoiden järjestämisessä yhteistyössä Suomen Koripalloliiton kanssa. Yhdistys on hiljattain ottanut tavoitteekseen järjestää vuosittainen laadukas valmentajaklinikka, jossa valmentajat voivat kouluttautumisen ja verkostoitumisen lisäksi päivittää Koripalloliiton muutama vuosi sitten käyttöönottaman valmentajalisenssijärjestelmän mukaista valmentajalisenssiään. Esimerkiksi viime vuoden klinikalla noin puolet klinikkakävijöistä päivittivät valmentajalisenssinsä taas kolmeksi vuodeksi eteenpäin.

Tulevana kesän 2016 FABC klinikka järjestetään FIBA:n U20 EM-kisojen yhteydessä 21.-24.7.2016 Helsingissä. Klinikkaesiintyjinä tulee olemaan sekä kansainvälisiä että kotimaisia huippuvalmentajia ja viime vuoden tapaan valmentajilla on mahdollisuus päivittää valmentajalisenssinsä.

Edellisen lisäksi Suomen Koripallovalmentajat ry:n toimintaa on:

 • järjestää koulutustilaisuuksia sekä jäsenilleen että muille valmentajille
 • järjestää stipendejä ja opintomatkoja jäsenilleen
 • huolehtii valmentajakunnan ammattitaidon kehittämisestä kouluttamisen ja tiedottamisen avulla
 • valvoa jäsenistön etujen huomioonottamista ammattiryhmänä
 • valvoa jäsenistön, seurojen ja liittojen käyttäytymistä ja moraalia
 • neuvoa jäsenkuntansa edustajia työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä
 • osallistua WABC:n, EABC:n ja vastaavien kansainvälisten valmentajajärjestöjen toimintaan
 • osallistua koripalloon liittyvään tutkimus- ja kehittämistyöhön
 • antaa huomionosoituksia ansioituneille koripallovalmentajille
 • järjestää huvitilaisuuksia
 • harjoittaa julkaisutoimintaa FABC:n uutiskirjeiden (bulletin) muodossa