Jäsenyysuudistus sai sinetin Suomen Valmentajien syyskokouksessa

9.11.2022

Suomen Valmentajien syyskokouksessa 8.11.2022 hyväksyttiin sääntömuutokset jäsenluokkien uudistuksesta.

Jatkossa Suomen Valmentajien henkilöjäsenen jäsenmaksu on tuttuun tapaan 59 € vuodessa ja henkilöjäseneksi voi liittyä kuka tahansa urheiluvalmennuksen parissa toimiva henkilö. 

Uusia jäsenluokkia sen sijaan ovat valmentajayhteisön henkilöjäsen, opiskelijajäsen sekä seniorijäsen.

Valmentajayhteisön henkilöjäsen kuuluu Suomen Valmentajien lisäksi myös johonkin Suomen Valmentajien kanssa valmentajayhteisösopimuksen tehneeseen valmentajayhteisöön. Suomen Valmentajien jäsenmaksu on tällöin 39 € ja tähän lisätään valmentajayhteisön jäsenmaksu.

Opiskelijajäsenen jäsenmaksu on 29 € ja jäsenyysluokka on voimassa liittymisvuoden ajan ja jatkuu tämän jälkeen muussa soveltuvassa jäsenyysluokassa. Opiskelijajäseneksi voivat liittyä kaikki urheiluvalmennuksen parissa toimivat henkilöt, jotka käyvät lajiliiton tai muun urheilijajärjestön koulutusta, opiskelevat liikunta-alalla tutkintoon johtavassa ammatillisessa tai korkea-asteen koulutuksessa tai ovat päätoimisia opiskelijoita jollain muulla alalla. Jos opiskelijajäsen kuuluu lisäksi johonkin valmentajayhteisöön, maksetaan valmentajayhteisön jäsenmaksu Suomen Valmentajien jäsenmaksun lisäksi.

Seniorijäseniä ovat urheiluvalmennuksen parissa toimivat henkilöt, jotka täyttävät toimivuonna 70 vuotta tai enemmän. Seniorijäsenen jäsenmaksu on 29 € ja lisäksi mahdollinen valmentajayhteisön maksu.

Lisäksi jäsenyysluokkana säilyy kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen, joille Suomen Valmentajien jäsenyys on ilmainen.

Yhteisöjäseniä nimitetään jatkossa organisaatiojäseniksi ja jäsenmaksu on 89 €.

Uudistuksen taustalla on tarve selkiyttää jäsenluokkia vastaamaan yhdistyksen sääntöjä. Lisäksi uudistuksen avulla pyritään kirkastamaan jäsenille, mihin he kuuluvat kuulumalla Suomen Valmentajiin. 

Syyskokouksessa Suomen Valmentajille valittiin myös uusi puheenjohtaja Toni Kallio. 

Toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon voi tutustua täällä!